Porody rodzinne w kujawsko-pomorskim przywrócone!

Po interwencji Fundacji dotychczasowe zalecenie wojewody skutkujące w praktyce zakazem porodów rodzinnych w kujawsko-pomorskim zostało odwołane! Na początku października Wojewoda zalecił kierownikom prowadzącym działalność leczniczą na terytorium województwa „odwołać w szpitalnych oddziałach ginekologiczno-położniczych obecność osób towarzyszących przy poradach (porody rodzinne)”.  

Fundacja od samego początku stała na stanowisku, że wprowadzony w ten sposób zakaz porodów rodzinnych był sprzeczny z aktualnie obowiązującymi zaleceniami Ministerstwa Zdrowia i stanowił naruszenie praw pacjenta.Wczoraj Fundacja otrzymała odpowiedź na wniosek w sprawie odwołania zalecenia, a co z tym związane realnego umożliwienia kobietom w województwie kujawsko-pomorskim odbywania porodów w obecności osoby towarzyszącej. 

Pamiętajcie, że szpital, który spełnia minimalne wytyczne powinien realizować prawo pacjentki do obecności osoby bliskiej podczas porodu:

1)  wypełnienie przez osobę towarzyszącą ankiety epidemiologicznej oraz noszenie przez maski i rękawiczek, 

2)  przebywanie w pojedynczej, indywidualnej sali porodowej wyposażonej w oddzielny węzeł sanitarny,

3)  pozostawanie na terenie szpitala do 2 godzin po porodzie,

4)  wyłączeniu podlegają osoby towarzyszące pozostające w kwarantannie lub w trakcie izolacji. 

 

Potrzebujemy Waszego wsparcia, aby być niezależne i patrzeć instytucjom i władzy na ręce, sprawdzać 400 porodówek, interweniować, dawać Wam wsparcie i dostarczać informacji. Teraz, w okresie pandemii musimy być silne i skuteczne, prężnie działać dla Was i zmieniać porodówki. Jak możecie wspierać nasze działania?

☕️kawą czyli przekazując Fundacji raz w miesiącu darowiznę nr konta: 79 1560 0013 2353 7811 8000 0001,  https://gdzierodzic.info/wspieram/ 

możesz wesprzeć darowizną naszą zbiórkę "Na pomoc  matkom"   www.facebook.com/donate/567155160902294/ 

organizując zbiórkę na Facebooku z okazji narodzin dziecka lub swoich urodzin

www.facebook.com/fundacjarodzicpoludzku/fundraisers/ 

przekazując raz w roku 1% swojego podatku KRS: 0000 150 773

Jeżeli to w jakich warunkach rodzą się dzieci w Polsce, a kobiety zostają matkami jest dla Ciebie ważne, dorzuć cegiełkę, wpływaj na zmiany!

 

sasakawa copy

GRI

sasakawa copy

jeden procent

raporty red

raporty red

zorganizuj pokaz filmu zielony

iconka zamow publikacje

kobiety mowia www

sasakawa copy

iconka lektury obowiazkowe