Porody rodzinne w kujawsko-pomorskim przywrócone!

Po interwencji Fundacji dotychczasowe zalecenie wojewody skutkujące w praktyce zakazem porodów rodzinnych w kujawsko-pomorskim zostało odwołane! Na początku października Wojewoda zalecił kierownikom prowadzącym działalność leczniczą na terytorium województwa „odwołać w szpitalnych oddziałach ginekologiczno-położniczych obecność osób towarzyszących przy poradach (porody rodzinne)”.  

Fundacja od samego początku stała na stanowisku, że wprowadzony w ten sposób zakaz porodów rodzinnych był sprzeczny z aktualnie obowiązującymi zaleceniami Ministerstwa Zdrowia i stanowił naruszenie praw pacjenta.Wczoraj Fundacja otrzymała odpowiedź na wniosek w sprawie odwołania zalecenia, a co z tym związane realnego umożliwienia kobietom w województwie kujawsko-pomorskim odbywania porodów w obecności osoby towarzyszącej. 

Pamiętajcie, że szpital, który spełnia minimalne wytyczne powinien realizować prawo pacjentki do obecności osoby bliskiej podczas porodu:

1)  wypełnienie przez osobę towarzyszącą ankiety epidemiologicznej oraz noszenie przez maski i rękawiczek, 

2)  przebywanie w pojedynczej, indywidualnej sali porodowej wyposażonej w oddzielny węzeł sanitarny,

3)  pozostawanie na terenie szpitala do 2 godzin po porodzie,

4)  wyłączeniu podlegają osoby towarzyszące pozostające w kwarantannie lub w trakcie izolacji. 

 

Potrzebujemy Waszego wsparcia, aby być niezależne i patrzeć instytucjom i władzy na ręce, sprawdzać 400 porodówek, interweniować, dawać Wam wsparcie i dostarczać informacji. Teraz, w okresie pandemii musimy być silne i skuteczne, prężnie działać dla Was i zmieniać porodówki. Jak możecie wspierać nasze działania?

☕️kawą czyli przekazując Fundacji raz w miesiącu darowiznę nr konta: 79 1560 0013 2353 7811 8000 0001,  https://gdzierodzic.info/wspieram/ 

możesz wesprzeć darowizną naszą zbiórkę "Na pomoc  matkom"   www.facebook.com/donate/567155160902294/ 

organizując zbiórkę na Facebooku z okazji narodzin dziecka lub swoich urodzin

www.facebook.com/fundacjarodzicpoludzku/fundraisers/ 

przekazując raz w roku 1% swojego podatku KRS: 0000 150 773

Jeżeli to w jakich warunkach rodzą się dzieci w Polsce, a kobiety zostają matkami jest dla Ciebie ważne, dorzuć cegiełkę, wpływaj na zmiany!