Interweniujemy w Oleśnie

Zaczęło się od jednej kobiety, która wzięła sprawę w swoje ręce i skierowała do Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie pytania w kwestiach dotyczących Jej praw porodu bez maseczki, nie wyrażenia zgody na izolację dziecka wbrew jej woli w przypadku zakażenia COVID-19 oraz możliwości kangurowania dziecka przez ojca, gdyby poród zakończył się cesarskim cięciem.

Otrzymała ze szpitala odpowiedź, że w przypadku odmowy kobiety rodzącej wykonania testu PCR traktowana jest „jak zakażona z wszystkimi tego konsekwencjami np. izolacją noworodka”. Ta odpowiedź stała się motorem dla Pani Uli do dalszego działania. Poinformowała Rzecznika Praw Pacjenta oraz przekazała odpowiedź szpitala Fundacji Rodzić po Ludzku. 

 

Fundacja z kolei podjęła interwencję w tej sprawie. Złożyłyśmy wniosek o ujawnienie informacji publicznej. Szpital w swojej odpowiedzi zaprzeczył, że izolacja dziecka od matki wbrew jej woli jest stosowana oraz zaznaczył, że kobiety rodzą w maseczkach, jeżeli nie odczuwają duszności.

 

W kolejnym piśmie do szpitala (w załączeniu) przedstawiłyśmy stanowisko Fundacji, że:

  1) izolacje dziecka od matki wbrew jej woli (bez wskazań medycznych) traktujemy, jako bezprawne ograniczenie praw rodzicielskich;

  2) poród w maseczce uważamy za niezgodny z aktualnie obowiązującymi restrykcjami w zakresie zasłaniania nosa i ust. Podkresliłyśmy jednocześnie, że oddech w czasie porodu jest jedną z niefarmakologicznych metod łagodzenia bólu porodowego do którego kobieta, zgodnie z obowiązującymi standardami opieki okołoporodowej, ma niekwestionowane prawo;

  3) brak możliwości kangurowania przez ojców swoich dzieci urodzonych przez cesarskie cięcie – mimo spełnienia minimalnych wymagań wskazanych przez Ministerstwo Zdrowia oraz możliwości organizacyjnych szpitala – traktujemy, jako naruszenie zaleceń ministerstwa w tym zakresie.

 

Pani Ula zdecydowała się na poród w domu, ale walka przez Nią podjęta nie została zawieszona – Fundacja nie przestaje działać w tej sprawie. Pamiętajcie, że nie jesteście same. Macie nasze wsparcie!

Pismo w tej sprawie

Potrzebujemy Waszego wsparcia, aby być niezależne i patrzeć instytucjom i władzy na ręce, sprawdzać 400 porodówek, interweniować, dawać Wam wsparcie i dostarczać informacji. Teraz, w okresie pandemii musimy być silne i skuteczne, prężnie działać dla Was i zmieniać porodówki. Jak możecie wspierać nasze działania?

☕️kawą czyli przekazując Fundacji raz w miesiącu darowiznę nr konta: 79 1560 0013 2353 7811 8000 0001,  https://gdzierodzic.info/wspieram/ 

możesz wesprzeć darowizną naszą zbiórkę "Na pomoc  matkom"   www.facebook.com/donate/567155160902294/ 

organizując zbiórkę na Facebooku z okazji narodzin dziecka lub swoich urodzin

www.facebook.com/fundacjarodzicpoludzku/fundraisers/ 

przekazując raz w roku 1% swojego podatku KRS: 0000 150 773

Jeżeli to w jakich warunkach rodzą się dzieci w Polsce, a kobiety zostają matkami jest dla Ciebie ważne, dorzuć cegiełkę, wpływaj na zmiany!

 

sasakawa copy

GRI

sasakawa copy

https://www.rodzicpoludzku.pl/dokumenty/aktualnosci/15102019/konfa_wroclaw_na%20www.png

sasakawa copy

jeden procent

raporty red

raporty red

zorganizuj pokaz filmu zielony

iconka zamow publikacje

kobiety mowia www

sasakawa copy

iconka lektury obowiazkowe