21.08. - Komentarz Fundacji Rodzić po Ludzku do dyskusji o cesarskim cięciu ?na życzenie".

W ostatnich dniach toczy się burzliwa dyskusja na temat ?zakazu wykonywania cesarskiego cięcia na życzenie", planowanego przez Ministerstwo Zdrowia i powołany przez nie zespół, pracujący nad standardami opieki okołoporodowej. Jak zwykle w takich przypadkach w relacje prasowe wkrada się wiele nieścisłości, które wymagają sprostowania.

1. Ministerialny zespół pracujący nad opracowaniem standardów opieki okołoporodowej, w pracach którego uczestniczą również eksperci naszej Fundacji, nie zajmował się jeszcze zaleceniami dotyczącymi porodu, natomiast z pewnością rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego  w sprawie cesarskiego cięcia będą punktem odniesienia dla prac zespołu. Rekomendacje te nie ograniczają się do ?cesarki na życzenie", ale przede wszystkim odnoszą się do wskazań medycznych, położniczych i pozapołożniczych, metod wykonywania operacji, odpowiedzialności zawodowej lekarza podejmującego decyzję o zabiegu oraz szczegółowy formularz świadomej zgody pacjentki.

2. Konieczne jest zdefiniowanie, co rozumiemy poprzez sformułowanie ?cesarskie cięcie na życzenie". Z publikacji prasowych wynika, iż opinia publiczna jest zaniepokojona tym, że w wyniku prac zespołu ograniczone zostanie wykonywanie cesarskich cięć w sytuacjach, gdy operacja jest konieczna. Cesarskie cięcie ?na życzenie" to operacyjne rozwiązanie ciąży, bez istniejących jakichkolwiek wskazań medycznych zarówno ze strony matki, jak i dziecka. Trudno jest mówić objęciu zakazem czegoś, co de facto jest elementem ?szarej strefy" w opiece okołoporodowej, a nie oficjalnie stosowaną procedurą. Każdy zabieg musi być uzasadniony istniejącymi wskazaniami medycznymi. Wystarczy jednak przeczytać jakiekolwiek forum internetowe dla kobiet w ciąży, aby dowiedzieć się, jakie są możliwości ?załatwienia" sobie cesarki, wykonywanej w publicznym szpitalu, refundowanej z pieniędzy podatników. Zdecydowany głos profesjonalistów, wypowiadających się przeciwko wykonywaniu cesarskiego cięcia bez wskazań medycznych, jest według nas krokiem bardzo potrzebnym.

3. Dynamiczny wzrost odsetka cesarskich cięć, jak również dyskusja na temat dostępności i legalności cesarskiego cięcia ?na życzenie" dotyczy większości krajów rozwiniętych. Niemniej jednak w żadnym z tych krajów ani decydenci w opiece okołoporodowej, ani towarzystwa naukowe nie rekomendują jego wprowadzenia, także dlatego, że epidemiolodzy i inni specjaliści biją na alarm w związku z poważnymi konsekwencjami znacznego wzrostu odsetka cięć cesarskich. Tworzone i wdrażane są programy mające na celu w dłuższej perspektywie jego obniżenie.

4. W wielu wypowiedziach cesarskie cięcie określane jest jako bezpieczna metoda zakończenia ciąży, w przeciwieństwie do porodu ?naturalnego", niosącego za sobą ryzyko wielu powikłań i związanego z ogromnym lękiem kobiet. Jest to nieporozumienie, wynikające przede wszystkim z braku wiedzy o konsekwencjach cesarskiego cięcia, o których mówią wyniki najnowszych badań naukowych, a także o realiach polskiej opieki okołoporodowej.

Jednym z mitów o cesarskim cięciu jest przekonanie, że zmniejsza ono śmiertelność okołoporodową. Tymczasem wiele analiz wskazuje na to, że po przekroczeniu 15% cesarskich cięć w populacji, korelacja odsetka wykonywanych cięć ze spadkiem śmiertelności przestaje istnieć. Co więcej, w wielu krajach obserwuje się wzrastającą liczbę zgonów matek, wraz z rosnącym odsetkiem porodów operacyjnych (USA, Brazylia). Kolejny mit głosi, że cesarskie cięcie nie niesie za sobą poważnych konsekwencji. Od lat znane są możliwe powikłania pooperacyjne i konsekwencje cięcia dla zdrowia matki. Wyniki badań naukowych przynoszą również coraz dokładniejszą wiedzę o wpływie cesarskiego cięcia na dziecko. Przejście dziecka przez kanał rodny w trakcie porodu drogami natury jest niezbędne dla osiągnięcia pełnej dojrzałości układu oddechowego. Dzieci urodzone przez cesarskie cięcie, zwłaszcza wykonywane przed samoistnym rozpoczęciem akcji porodowej, są bardziej narażone na problemy z oddychaniem, nie tylko w niemowlęctwie, ale także w dorosłym życiu (astma). Ponadto badania wskazują na trzykrotny wzrost ryzyka śmierci dziecka w przypadku operacji bez wskazań medycznych. Cesarskie cięcia ?na życzenie" często przeprowadza się w terminie dogodnym dla matki i lekarza, ale nie uwzględniającym dojrzałości dziecka. Stąd w grupie dzieci urodzonych w taki sposób dużo częściej występują poważne problemy oddechowe, niż w grupie dzieci urodzonych w sposób naturalny. Pojawia się także zjawisko ?jatrogennego wcześniactwa", czyli zespołu problemów zdrowotnych związanych ze zbyt wczesnym wydobyciem dziecka z ciała matki. Wszystko to powoduje, że w żadnym kraju cesarskie cięcie bez wskazań medycznych nie jest rekomendowane, ze względu na konsekwencje dla zdrowia publicznego.

Osobną kwestią jest lęk kobiet przed porodem naturalnym. Czym jednak jest poród naturalny w Polsce? Bazując na doświadczeniach kilkunastoletniego monitoringu opieki okołoporodowej możemy powiedzieć, że poród naturalny, tak jak go definiuje Światowa Organizacja Zdrowia - przebiegający w sposób fizjologiczny, z niezakłóconą aktywnością kobiety rodzącej, z interwencjami medycznymi ograniczonymi do niezbędnych przypadków, w Polsce nie istnieje. Przeciętna Polka ma poród wywołany oksytocyną, która zwielokrotnia ból porodowy, ograniczone możliwości poruszania się, jest otumaniona pochodnymi morfiny, ma nacięte krocze. Trud porodu potęgowany jest brakiem intymności i życzliwego traktowania. Za wsparcie bliskiej osoby lub intymne warunki, a ostatnio, w dużych miastach, także za miejsce w szpitalu, musi słono zapłacić. Takiego porodu lękają się Polki. Powikłania, które przypisywane są porodowi naturalnemu, najczęściej są efektem nadmiernego stosowania interwencji medycznych, także tych uznawanych na świecie za nieefektywne, a czasami wręcz szkodliwe. W tej sytuacji dla wielu kobiet cesarskie cięcie wydaje się jedynym wyjściem, aby uniknąć traumy, tym bardziej, że pełna i rzetelna informacja na temat tej operacji jest mało dostępna. Dlatego od lat postulujemy zrewidowanie procedur stosowanych na polskich porodówkach, wzmocnienie kompetencji i roli położnych, przywrócenie porodowi naturalnemu jego prawdziwego znaczenia, wprowadzenie powszechnej edukacji przedporodowej. Wtedy być może dyskusja o dostępności cesarki na życzenie nie będzie potrzebna.