BIP

1. Podstawowe dane

Fundacja Rodzić po Ludzku
ul. Nowolipie 13/15
00-150 Warszawa
REGON: 011948526
NIP: 5261721250
KRS: 0000150773
tel. (22) 887 78 76, 77, 78
fax: (22) 887 78 76, 77, 78 w. 69
Adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.
Adres strony: www.rodzicpoludzku.pl

2. Status prawny

Fundacja Rodzić po Ludzku działa na podstawie:

- Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pozytku publicznego i wolontariacie
- Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tj. Dz. U 1991 r. Nr 46 poz. 203 z p. zm.)
- Statutu Fundacji z dnia 26.03.1996

Załączniki:
•    Statut
•    Regon
•    NIP
•    KRS

Aktualny KRS do pobrania ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości: https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu

Dane KRS Fundacji dostępne są na stronie Krajowego Rejestru Sądowego:
http://www.krs-online.com.pl/fundacja-rodzic-po-ludzku-krs-143545.html

3. Organizacja
3.1 Organy Fundacji

3.1.1 Zarząd

Pietrusiewicz Joanna Bogumiła    Prezes Zarządu
Wądołowska Agnieszka              Członek Zarządu

3.1.2 Rada Fundacji

Pacewicz Piotr Wojciech
Cichocka Bójko Jadwiga Elżbieta
Otffinowska Annabella
Skibicka Grażyna
Wolfram Zakrzewska Agnieszka
Smuk Stratenwerth Ewa Anna

4. Działalność
4.1    Przedmiot działalności
4.1.1    Misja


Jesteśmy organizacją pozarządową pożytku publicznego działającą na rzecz kobiet w ciąży i matek małych dzieci. Naszym celem jest, aby każda kobieta mogła urodzić swoje dziecko w godnych warunkach, otoczona szacunkiem oraz troskliwą i uważną opieką ze strony personelu, przy wsparciu bliskich jej osób.

Naszą misją jest wzmocnienie i wspieranie kobiet w otwartym formułowaniu swoich potrzeb i domaganiu się respektowania swoich praw. Wnosimy ich doświadczenia do przestrzeni publicznej, ponieważ uważamy, że stosunek społeczeństwa do narodzin i macierzyństwa jest miarą wrażliwości społecznej.

4.1.2    Cele


Celem statutowym Fundacji Rodzić po Ludzku jest poprawa poziomu opieki okołoporodowej w placówkach położniczych w całej Polsce. Od 1996 roku działamy, aby:
- potrzeby kobiet i ich rodzin były priorytetem dla opieki okołoporodowej w Polsce,
- każda kobieta czuła się podmiotem opieki okołoporodowej i miała do niej łatwy dostęp,
- dzieci przychodziły na świat w przyjaznym otoczeniu,
- rodzice mogli liczyć na wsparcie w przeżywaniu swojego macierzyństwa i ojcostwa,
- kobiety były świadome swych praw i domagały się ich przestrzegania,
- szpitale informowały o swojej pracy i publikowały jej wyniki,
- praktyka położnicza opierała się na wiarygodnych badaniach naukowych,
- zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia były uwzględniane w praktyce polskich szpitali położniczych,
- stworzono warunki dla istnienia i rozwoju pozaszpitalnych miejsc do porodu,
- samodzielne i niezależne położne odgrywały główną rolę w opiece nad kobietą i noworodkiem.

4.1.3       Działania
4.1.3.1    Monitoring i rzecznictwo
4.1.3.2    Praca z rodzicami
4.1.3.3    Edukacja
4.1.3.4    Kampanie społeczne

5. Majątek

Majątek Fundacji przedstawiony jest w sprawozdaniach finansowych za poszczególne lata.

Rozliczenie zbiórki "Walczymy dla Was o jawność szpitali" 6-31 marca 2015

Rozliczenie zbiórki "Zbieramy na cud maszynę" 20.10-30.11 2015

Umowa najmu z Urzędem Miasta Stołecznym Warszawa - 17.06.2020 r.

 

 

sasakawa copy

GRI

sasakawa copy

https://www.rodzicpoludzku.pl/dokumenty/aktualnosci/15102019/konfa_wroclaw_na%20www.png

sasakawa copy

jeden procent

raporty red

raporty red

zorganizuj pokaz filmu zielony

iconka zamow publikacje

kobiety mowia www

sasakawa copy

iconka lektury obowiazkowe