Nie ustajemy w walce o porody rodzinne!

 

Nie ustajemy w walce o porody rodzinne! Wysłałyśmy nasze stanowisko na temat możliwości przeprowadzania porodów rodzinnych do dyrektorów wszystkich szpitali w Polsce. Wskazujemy w nim, że w przypadku, gdy szpital spełnia wszystkie wymogi zaleceń Konsultantów krajowych  dniu 15 lipca 2020 r. porody rodzinne powinny się odbywać!

Czytaj więcej: Nie ustajemy w walce o porody rodzinne!

Interweniujemy w Puławach!

Otrzymałyśmy ogromną liczbę skarg w związku z nieprawidłowościami i brakiem poszanowania praw pacjenta w szpitalu w Puławach. Sytuacja w tym szpitalu jest tak dramatyczna, że zdecydowałyśmy się wystąpić z wnioskiem o udostępnienie informacji o procedurach okołoporodowych obowiązujących w szpitalu, ilości wykonywanych w ostatnim czasie porodów przez cesarskie cięcie, możliwości karmienia piersią, izolacji noworodków. Złożyłyśmy również wniosek o zmianę procedur oraz dostosowanie ich do minimum wynikającego ze Standardu Opieki Okołoporodowej. 

Czytaj więcej: Interweniujemy w Puławach!

ODPOWIEDŹ MINISTERSTWA ZDROWIA NA NASZE POSTULATY – działania zostały podjęte

Fundacja otrzymała odpowiedź Ministerstwa Zdrowia. Czytamy w niej, że 30 listopada br., MZ wystosowało prośbę do konsultantów wojewódzkich oraz krajowych, aby podjęli działania informacyjne dla ordynatorów oddziałów ginekologiczno-położniczych oraz neonatologicznych na terenie całego kraju w następujących tematach:

Czytaj więcej: ODPOWIEDŹ MINISTERSTWA ZDROWIA NA NASZE POSTULATY – działania zostały podjęte

Porody rodzinne w kujawsko-pomorskim przywrócone!

Po interwencji Fundacji dotychczasowe zalecenie wojewody skutkujące w praktyce zakazem porodów rodzinnych w kujawsko-pomorskim zostało odwołane! Na początku października Wojewoda zalecił kierownikom prowadzącym działalność leczniczą na terytorium województwa „odwołać w szpitalnych oddziałach ginekologiczno-położniczych obecność osób towarzyszących przy poradach (porody rodzinne)”.  

Czytaj więcej: Porody rodzinne w kujawsko-pomorskim przywrócone!

INTERWENIUJEMY U WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Już we wrześniu wojewoda kujawsko-pomorski wydał zalecenia do wszystkich podległych mu szpitali wskazujące na konieczność odwołania porodów rodzinnych. Chociaż takie zalecenia nie są obowiązującym prawem, ich wydźwięk i treść są jednoznaczne, w praktyce pozbawiając dyrektorów szpitali możliwości działania.

Czytaj więcej: INTERWENIUJEMY U WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO

sasakawa copy

GRI

sasakawa copy

https://www.rodzicpoludzku.pl/dokumenty/aktualnosci/15102019/konfa_wroclaw_na%20www.png

sasakawa copy

jeden procent

raporty red

raporty red

zorganizuj pokaz filmu zielony

iconka zamow publikacje

kobiety mowia www

sasakawa copy

iconka lektury obowiazkowe