SPRZECIW WOBEC ZALECEŃ POLSKIEGO TOWARZYSTWA NEONATOLOGICZNEGO

W ostatnich dniach Polskie Towarzystwo Neonatologiczne wydało zalecenia dotyczące postępowania z noworodkiem w przypadku podejrzenia/potwierdzenia zakażenia SARS-CoV-2 u matki oraz z rozpoznaniem u niej zakażenia SARS-CoV-2. Chociaż takie zalecenia nie są obowiązującym prawem mają one ogromny wpływ na to, jak wyglądają procedury w szpitalach i jakie postępowanie jest proponowane rodzącym i ich dzieciom. 

Czytaj więcej: SPRZECIW WOBEC ZALECEŃ POLSKIEGO TOWARZYSTWA NEONATOLOGICZNEGO

ODPOWIEDŹ MINISTERSTWA ZDROWIA I NASZ KOMENTARZ

Mamy odpowiedź Ministerstwa Zdrowia na naszą wspólną petycję w sprawie izolacji noworodków.  W naszej opinii Ministerstwo nie traktuje w sposób wystarczająco poważny ani głosów 115 tysięcy obywatel, ani tego co się dzieje z dziećmi i ich rodzicami na porodówkach. 

Czytaj więcej: ODPOWIEDŹ MINISTERSTWA ZDROWIA I NASZ KOMENTARZ

5 najpilniejszych postulatów do Ministra Zdrowia

Szanowny Panie Ministrze, 

W odpowiedzi na Pańskie pismo (znak: ZPR.6721.256.2020.JK) dotyczące sytuacji i możliwych rozwiązań w zakresie opieki okołoporodowej w czasie epidemii, proszę o zapoznanie się z poniżej przedstawionym stanowiskiem Fundacji Rodzić po Ludzku (dalej „Fundacja”). 

1.  Odnosząc się do pierwszego postulatu dotyczącego realnego przywrócenia porodów rodzinnych niestety nie jestem w stanie podzielić Pańskiego entuzjazmu w tym zakresie. Każdego dnia otrzymujemy sygnały od kobiet, że utrzymującym standardem jest zakaz porodów z osobą towarzyszącą, tylko w niewielkiej liczbie szpitali jest on wciąż możliwy.

Czytaj więcej: 5 najpilniejszych postulatów do Ministra Zdrowia

Napisz do swojego konsultanta! Niech się dowie!

Konsultanci krajowi i wojewódzcy pełnią rolę doradczą i nadzorczą co do poszczególnych aspektów opieki medycznej w polskim systemie ochrony zdrowia. Ich stanowisko stanowi niezwykle istotny wkład dla pracy polskich lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych,położnych i innych pracowników ochrony zdrowia.

Czytaj więcej: Napisz do swojego konsultanta! Niech się dowie!

Maseczki podczas porodu - jesienna aktualizacja

Pandemia Covid – 19 trwa  od wielu miesięcy. Przez ten czas Fundacja Rodzić po Ludzku udziela wsparcia kobietom w zakresie opieki okołoporodowej. Pomimo szeregu pism, stanowisk i sprzeciwów, które wystosowaliśmy, wygląda na to, że nasza pomoc jest nadal potrzebna. W chwili obecnej po raz kolejny znajdujemy się w innym reżimie prawnym i sanitarnym niż jeszcze kilka tygodni temu. 

Czytaj więcej: Maseczki podczas porodu - jesienna aktualizacja

sasakawa copy

GRI

sasakawa copy

https://www.rodzicpoludzku.pl/dokumenty/aktualnosci/15102019/konfa_wroclaw_na%20www.png

sasakawa copy

jeden procent

raporty red

raporty red

zorganizuj pokaz filmu zielony

iconka zamow publikacje

kobiety mowia www

sasakawa copy

iconka lektury obowiazkowe