Opóźnienia w wypłacie świadczeń z ZUS

Piszecie do nas, że w wielu miejscach w Polsce dochodzi do opóźnień w wypłacie Waszych świadczeń chorobowych i macierzyńskich z ZUS. Wiemy, że dla wielu osób te świadczenia stanowią bardzo ważną część domowego budżetu.

Czytaj więcej: Opóźnienia w wypłacie świadczeń z ZUS

Nowe zalecenia konsultantów - wypis do domu zależy od decyzji matki

W dn. 12.11.2020 na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia znalazła się aktualizacja zaleceń dotyczących opieki nad noworodkiem urodzonym przez matkę z podejrzeniem lub potwierdzonym COVID-19.  W dokumencie na temat wypisu dziecka ze szpitala czytamy: “Ostateczna decyzja dotycząca wypisania dziecka ze szpitala należy do matki, której uprzednio zostanie udzielona informacja o zagrożeniach wynikających z wypisu noworodka do domu, w którym przebywa osoba poddana izolacji.”

Czytaj więcej: Nowe zalecenia konsultantów - wypis do domu zależy od decyzji matki

Odmowa wypisu dziecka ze szpitala w sytuacji zakażenia matki COVID-19

Do Fundacji Rodzić po Ludzku napływa coraz więcej skarg kobiet, którym z powodu pozytywnego wyniku testu na COVID-19 odmówiono prawa do zabrania noworodka po porodzie ze szpitala do domu. Zdaniem Fundacji taka procedura stanowi bezpodstawne ograniczenia praw rodzicielskich

Pamiętaj, że zalecenia Konsultanta Krajowego w dziedzinie neonatologii oraz Prezesa Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego nie są powszechnie obowiązującym prawem, pełnią raczej rolę rekomendacji i wskazówek. Jeśli spotkało Cię takie zachowanie ze strony szpitala pamiętaj:

 -  Dziecko powinno być wydane Tobie albo ojcu dziecka. Jeśli szpital odmawia wydania dziecka, a nie ma zastrzeżeń co do jego kondycji fizycznej, możesz wypisać dziecko na żądanie.

-  Matka i ojciec dziecka co do zasady mają pełne prawa rodzicielskie, jeśli szpital odmawia wydania dziecka żądaj podania na piśmie podstawy prawnej.

- Po tym, jak lekarz/położna udzieli Ci wyczerpujących informacji na temat potencjalnych ryzyk dla zdrowia dziecka spowodowanych przebywaniem z zarażona matką, możesz podjąć decyzję o wręczeniu im podpisanego przed porodem oświadczenia o zabraniu dziecka ze szpitala na własne ryzyko.

- Jeśli obawiasz się, że szpital może odmówić wydania dziecka zarówno Tobie jak i ojcu, przygotuj wcześniej upoważnienie dla osoby trzeciej umożliwiające odbiór dziecka przez tą osobę. Wydrukuj upoważnienie w 2 egzemplarzach – jeden weź ze sobą do szpitala, a drugi przekaż osobie upoważnionej do opieki nad dzieckiem.

-  Możesz wezwać policję i w jej asyście domagać się wydania dziecka.

 - Możesz wezwać dyrekcję szpitala do wydania dziecka posiłkując się tym pismem.

Pamiętaj, że zachowanie szpitala, który nie chce wydać dziecka matce z dodatnim testem COVID-19 jest bezprawne, koniecznie złóż skargę do dyrekcji szpitala oraz Rzecznika Praw Pacjenta. Skargę do dyrekcji szpitala możesz złożyć za pośrednictwem formularza na naszej stronie internetowej, a wzór skargi do Rzecznika Praw Pacjenta znajduje 

 

Potrzebujemy Waszego wsparcia, aby być niezależne i patrzeć instytucjom i władzy na ręce, sprawdzać 400 porodówek, interweniować, dawać Wam wsparcie i dostarczać informacji. Teraz, w okresie pandemii musimy być silne i skuteczne, prężnie działać dla Was i zmieniać porodówki. Jak możecie wspierać nasze działania?

☕️kawą czyli przekazując Fundacji raz w miesiącu darowiznę nr konta: 79 1560 0013 2353 7811 8000 0001,  https://gdzierodzic.info/wspieram/ 

możesz wesprzeć darowizną naszą zbiórkę "Na pomoc  matkom"   www.facebook.com/donate/567155160902294/ 

organizując zbiórkę na Facebooku z okazji narodzin dziecka lub swoich urodzin

www.facebook.com/fundacjarodzicpoludzku/fundraisers/ 

przekazując raz w roku 1% swojego podatku KRS: 0000 150 773

Jeżeli to w jakich warunkach rodzą się dzieci w Polsce, a kobiety zostają matkami jest dla Ciebie ważne, dorzuć cegiełkę, wpływaj na zmiany!

tort

 

 

 

 

 

Porody z osobą towarzyszącą - czy odbywają się w obecnej sytuacji? Jak to sprawdzić? I jakie mamy prawa?

W zaleceniach Konsultantów krajowych w dziedzinie położnictwa i ginekologii oraz w dziedzinie perinatologii w sprawie możliwości odbywania porodów rodzinnych w warunkach stanu epidemii COVID-19 w Polsce opublikowanych w dniu 15 lipca 2020 r. na stronie Ministerstwa Zdrowia czytamy, iż "zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (...) w Polsce nie ma arbitralnego zakazu porodów rodzinnych." Ostateczna decyzja jest podejmowana przez kierownika podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych w porozumieniu z ordynatorem oddziału położniczo-ginekologicznego.

Czytaj więcej: Porody z osobą towarzyszącą - czy odbywają się w obecnej sytuacji? Jak to sprawdzić? I jakie...

Oświadczenie matki w sprawie opieki na dzieckiem w sytuacji zakażenia koronawirusem

Oświadczenie dla rodzica, który nie zgadza się na izolowanie swojego dziecka. Jeśli oczekujesz na wynik testu w kierunku COVID-19 lub masz pozytywny wynik testu i chcesz zajmować się swoim dzieckiem - możesz skorzystać z OŚWIADCZENIA. 

Czytaj więcej: Oświadczenie matki w sprawie opieki na dzieckiem w sytuacji zakażenia koronawirusem

sasakawa copy

GRI

sasakawa copy

https://www.rodzicpoludzku.pl/dokumenty/aktualnosci/15102019/konfa_wroclaw_na%20www.png

sasakawa copy

jeden procent

raporty red

raporty red

zorganizuj pokaz filmu zielony

iconka zamow publikacje

kobiety mowia www

sasakawa copy

iconka lektury obowiazkowe