Interwencja do Ministra Zdrowia w sprawie pozbawiania rodziców władzy rodzicielskiej

SPRZECIW

wobec Zalecenia Ministerstwa Zdrowia opracowanego przez Konsultanta Krajowego w dziedzinie neonatologii oraz Prezesa Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego dotyczącego sposobu postępowania w związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną w przypadku noworodków matek zakażonych lub z podejrzeniem COVID-19 wydanego w dniu 29 września 2020 r.

(dalej „Zalecenia”)

 

W imieniu Fundacji Rodzić po Ludzki (zwanej dalej „Fundacją”) składam sprzeciw  wobec Zaleceń z uwagi na niepokojące informacje docierające do Fundacji bezpośrednio od samych matek, jak również od personelu medycznego z oddziałów szpitalnych w całym kraju, a dotyczących odgórnego rozłączania matek z noworodkami na etapie „wyjścia matki do domu”. Sprzeciw dotyczy:

I. zalecenia rozłączania matki zarażonej SARS-CoV-2 od dziecka w momencie wypisu z placówki leczniczej po porodzie, wyłącznie na podstawie decyzji personelu medycznego, a nie zgodnie z obowiązującym prawem na terenie Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie orzeczenia sądu w zakresie ograniczenia praw rodzicielskich; 

Czytaj więcej: Interwencja do Ministra Zdrowia w sprawie pozbawiania rodziców władzy rodzicielskiej

Podsumowanie spotkania u Rzecznika Praw Pacjenta - 26.10.2020 r.

Przedstawicielki Fundacji na spotkaniu z zespołem Rzecznika Praw Pacjenta

 

W poniedziałek 26 października przedstawicieli Fundacji spotkały się się z zespołem Rzecznika Praw Pacjenta. Podczas niemal dwugodzinnego spotkania poruszono szereg tematów związanych z opieką okołoporodową w Polsce, w kontekście epidemi i procedur z tym związanych. 

1.  Zwróciłyśmy uwagę zespołu RPP na problem braku możliwości kontaktu rodziców wcześniaków z dziećmi pozostającymi na oddziałach neonatologicznych (w tej sprawie ostatnio złożyłyśmy petycję do Ministra Zdrowia - zobacz tutaj. Podkreśliłyśmy, że rodzice wcześniaków powinni być traktowani jako część zespołu medycznego, zwróciłyśmy również uwagę na dramatyczną sytuację w CZMP oraz w Poznaniu. Zachęciłyśmy RPP do wypracowania wspólnie z Rzecznikiem Praw Obywatelskich oraz Rzecznikiem Praw Dziecka jednolitego stanowiska. Ponadto zasugerowałyśmy, aby wprowadzić odpowiednie zmiany legislacyjne tak, aby zapewnić, że prawa dzieci i ich rodziców będą w tym zakresie przestrzegane.

Czytaj więcej: Podsumowanie spotkania u Rzecznika Praw Pacjenta - 26.10.2020 r.

Nowy Minister- nowe rozdanie? Piszemy list z najpilniejszymi postulatami dotyczącymi opieki okołoporodowej podczas epidemii

W dniu 17.09.2020 roku wysłałyśmy list do Ministra Zdrowia z prośbą o spotkanie oraz postulatami dotyczącymi organizacji opieki okołoporodowej podczas epidemii.

Szanowny Panie Ministrze!

Od marca 2020 roku w związku z ogłoszeniem stanu epidemii w Polsce Fundacja Rodzić po Ludzku pracuje nad tym, by kobiety miały dostęp do rzetelnej informacji, opieki i realizowania swoich praw. W tym czasie Fundacja zwracała się do Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego z następującymi pismami:

1. Apel w sprawie porodów rodzinnych z dn. 27 marca 2020 r.

Czytaj więcej: Nowy Minister- nowe rozdanie? Piszemy list z najpilniejszymi postulatami dotyczącymi opieki...

Aktualizacja - październik 2020 - polskie regulacje w zakresie opieki nad kobietą w ciąży, porodzie i po porodzie w czasie pandemii SARS-CoV-2 - dotyczy kobiet w okresie okołoporodowym

Data aktualizacji: 07.10.2020 r.

Informacje w tym artykule pochodzą ze stron Ministerstwa Zdrowia, pism przekazanych Fundacji Rodzić po Ludzku(MZ) oraz strony internetowej Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników (PTGiP) oraz Głównego inspektoratu Sanitarnego (GIS).

Kobiety zdrowe (bez podejrzenia lub potwierdzenia infekcji COVID-19):

I. Zalecenia dotyczące opieki nad kobietą w ciąży:

☑ Badania i diagnostyka prenatalna

Czytaj więcej: Aktualizacja - październik 2020 - polskie regulacje w zakresie opieki nad kobietą w ciąży,...

Nowy Minister- nowe rozdanie? Piszemy list z najpilniejszymi postulatami dotyczącymi opieki okołoporodowej podczas epidemii (2)

W dniu 17.09.2020 roku wysłałyśmy list do Ministra Zdrowia z prośbą o spotkanie oraz postulatami dotyczącymi organizacji opieki okołoporodowej podczas epidemii.

Szanowny Panie Ministrze!

Od marca 2020 roku w związku z ogłoszeniem stanu epidemii w Polsce Fundacja Rodzić po Ludzku pracuje nad tym, by kobiety miały dostęp do rzetelnej informacji, opieki i realizowania swoich praw. W tym czasie Fundacja zwracała się do Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego z następującymi pismami:

1. Apel w sprawie porodów rodzinnych z dn. 27 marca 2020 r.

Czytaj więcej: Nowy Minister- nowe rozdanie? Piszemy list z najpilniejszymi postulatami dotyczącymi opieki...

sasakawa copy

GRI

sasakawa copy

https://www.rodzicpoludzku.pl/dokumenty/aktualnosci/15102019/konfa_wroclaw_na%20www.png

sasakawa copy

jeden procent

raporty red

raporty red

zorganizuj pokaz filmu zielony

iconka zamow publikacje

kobiety mowia www

sasakawa copy

iconka lektury obowiazkowe