Zbieramy doświadczenia położnych i lekarzy pracujących w czasie pandemii. Ankieta dla personelu placówek położniczych.

Drogie położne, lekarki, lekarze! Prosimy o wypełnienie anonimowej ankiety na temat pracy w pandemii na salach porodowych i oddziałach położniczych. Zależy nam, żeby się dowiedzieć, co Wam pomogło, a co utrudniało pracę w pandemii, na kogo mogliście liczyć, a co zawiodło. Jak wyglądały relacje z kobietami, a jak z przełożonymi? Czego się obawialiście? Co powinno zostać poprawione na przyszłość? Zależy nam na usłyszeniu Waszego głosu! 

 

projekty FB 79 

 

Wasz głos jest ważny i zależy nam na tym, żeby go usłyszeć podczas badania sytuacji na porodówkach w pandemii. Przez ostatnie 12 miesięcy pracy w szpitalu byliście na pierwszej linii frontu. Uważamy, że aby dobrze sprawować opiekę nad kobietami, należy odpowiednio zadbać o personel medyczny. W każdych czasach. Chcemy móc skutecznie walczyć o przyjazny system opieki okołoporodowej w Polsce.

Do wypełnienia ankiety zapraszamy personel medyczny, który sprawuje opiekę nad kobietą: położne, lekarzy, a także osoby na kierowniczych stanowiskach. Wnioski z analizy danych posłużą nam do przygotowania raportu oraz rekomendacji dla decydentów w ochronie zdrowia - Ministra Zdrowia oraz Narodowego Funduszu Zdrowia.

Ankieta jest anonimowa. Wypełnienie jej zajmie kilkanaście minut. Dziękujemy bardzo za poświęcony czas!

 

Projekt "Na straży praw rodzących w czasach kryzysu" realizowany z dotacji programu Programu Aktywni Obywatele - Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.

sasakawa copy

GRI

sasakawa copy

https://www.rodzicpoludzku.pl/dokumenty/aktualnosci/15102019/konfa_wroclaw_na%20www.png

sasakawa copy

jeden procent

raporty red

raporty red

zorganizuj pokaz filmu zielony

iconka zamow publikacje

kobiety mowia www

sasakawa copy

iconka lektury obowiazkowe