Dla Personelu

21. wiek stawia przed profesjonalistami zajmującymi się opieką okołoporodową wiele wyzwań. Rozwijająca się w ogromnym tempie technologia medyczna i farmakologia z jednej strony, a nieuchronne prawa fizjologii z drugiej, powodują, że nieustannie trzeba szukać tej delikatnej równowagi między odwieczną naturą narodzin a nowoczesną technologią, tak aby działania podejmowane przez profesjonalistów nie obróciły się przeciwko kobietom i dzieciom. Jednym z rozwiązań jest korzystanie w swojej praktyce klinicznej z dobrze udokumentowanych badań naukowych, dzięki którym można zmienić stosowane dotąd praktyki. Chcemy aby informacje umieszczone na tej stronie stanowiły swego rodzaju drogowskaz, były podpowiedzią dla tych wszystkich, którzy chcą się doskonalić w sztuce położniczej, skutecznej i przyjaznej matkom i dzieciom.

Zbieramy doświadczenia położnych i lekarzy pracujących w czasie pandemii. Ankieta dla personelu placówek położniczych.

Drogie położne, lekarki, lekarze! Prosimy o wypełnienie anonimowej ankiety na temat pracy w pandemii na salach porodowych i oddziałach położniczych. Zależy nam, żeby się dowiedzieć, co Wam pomogło, a co utrudniało pracę w pandemii, na kogo mogliście liczyć, a co zawiodło. Jak wyglądały relacje z kobietami, a jak z przełożonymi? Czego się obawialiście? Co powinno zostać poprawione na przyszłość? Zależy nam na usłyszeniu Waszego głosu! 

 

projekty FB 79 

Czytaj więcej: Zbieramy doświadczenia położnych i lekarzy pracujących w czasie pandemii. Ankieta dla personelu...

sasakawa copy

GRI

sasakawa copy

jeden procent

raporty red

raporty red

zorganizuj pokaz filmu zielony

iconka zamow publikacje

kobiety mowia www

sasakawa copy

iconka lektury obowiazkowe