Definicja zawodu położnej

Tagi: położna

Definicja zawodu położnej, przyjęta przez Międzynarodową Konfederację Położnych (ICM), 19 lipca, 2005, w Brisbane, Australia
Położna to osoba, która została zakwalifikowana i pomyślnie ukończyła oficjalne i formalnie uznawane przez państwa, w których się odbyły, studia położnicze oraz uzyskała kwalifikacje wymagane dla posiadania licencji i/lub rejestracji praktyki położniczej.

Położna uznana jest za odpowiedzialnego specjalistę pracującego na zasadach partnerskich z kobietami, dając im potrzebne wsparcie, opiekę i radę w czasie ciąży, porodu i połogu, ponosząc pełną odpowiedzialność za prowadzenie porodów, zapewniając opiekę noworodkowi i niemowlęciu.
Ta opieka obejmuje działania profilaktyczne, promocję  porodu normalnego, rozpoznanie komplikacji u matki lub dziecka, ułatwienie dostępu do właściwej opieki medycznej i przedsięwzięcie kroków zaradczych.

Ważnym zadaniem położnej jest doradztwo i edukacja w zakresie zdrowia, nie tylko w odniesieniu do kobiety, ale całej rodziny i społeczności. Ta praca powinna obejmować edukację przedporodową i przygotowanie do rodzicielstwa i rozszerzyć się na zagadnienia dotyczące zdrowia kobiet, zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego a także opieki nad dzieckiem.

Położna może wykonywać swoją pracę w różnych miejscach włączając w to dom, lokalną społeczność, szpital, klinikę i przychodnię.

sasakawa copy

GRI

sasakawa copy

https://www.rodzicpoludzku.pl/dokumenty/aktualnosci/15102019/konfa_wroclaw_na%20www.png

sasakawa copy

jeden procent

raporty red

raporty red

zorganizuj pokaz filmu zielony

iconka zamow publikacje

kobiety mowia www

sasakawa copy

iconka lektury obowiazkowe