Konferencja prasowa„Jak są traktowane kobiety na porodówkach? Wyniki monitoringu oddziałów położniczych”

Konferencja prasowa Fundacji Rodzić po Ludzku

Jak są traktowane kobiety na porodówkach? Wyniki monitoringu oddziałów położniczych

27.06.2018 r., godz.12.00, ul. Nowolipie 13/15

Notka prasowa

Raport

Podsumowanie najważniejszych wyników, wnioski i rekomendacje

Stanowisko WHO " Zapobieganie i eliminowanie braku poszanowania i złego traktowania rodzących w placówkach medycznych"

baner-3a