Raport z monitoringu wdrażania nowych standardów okołoporodowych w wybranych placówkach województwa mazowieckiego

 

W ramach programu Fundacji im. Stefana Batorego pt. "Demokracja w działaniu" Fundacja Rodzić po Ludzku zrealizowała projekt pt. „Monitoring wdrażania w placówkach położniczych województwa mazowieckiego Rozporządzenia Ministra Zdrowia dotyczącego standardów postępowania oraz procedur medycznych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem.

Jego celem była ocena stopnia wdrażania przez oddziały położnicze i neonatologiczne tzw. nowego standardu opieki okołoporodowej oraz zdefiniowanie ewentualnych czynników, które mogą utrudniać jego skuteczną implementację.


Badanie skupiało się na następujących obszarach regulowanych przez rozporządzenie: organizacja oddziałów, prawa pacjenta, elementy prowadzenia porodu, opieka nad noworodkiem.


Monitoringiem zostało objętych 10 placówek województwa mazowieckiego I i II stopnia referencyjności.
Zachęcamy do zapoznania się z wynikami naszych prac!

Materiały do pobrania:

Raport

Analiza prawna

 

Czytaj więcej:

Artykuł o wynikach monitoringu

Komentarz Fundacji w sprawie tragicznych wydarzeń we Włocławku i planowanych przez Ministra Zdrowia kontroli oddziałów ginekologiczno-położniczych i neonatologicznych

Odpowiedź na zarzuty prof. dr hab. med. Stanisława Radowickiego, krajowego konsultanta ds. ginekologii i położnictwa ws. rzetelności przeprowadzonego przez Fundację w latach 2012/13 monitoringu

Pismo do Ministra Zdrowia ws. refundacji porodów w warunkach pozaszpitalnych