Mamy prawa Mamy

Ustawa "Za życiem"

1 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Czytaj więcej: Ustawa "Za życiem"

Dziecięca opieka koordynowana

W konsekwencji wejścia w życie ustawy ''Za życiem'', która zaczęła obowiązywać od 1 stycznia 2017 r., Narodowy Fundusz Zdrowia wprowadza tzw. dziecięcą opiekę koordynowaną.

Czytaj więcej: Dziecięca opieka koordynowana

Koordynowana opieka nad kobietą w ciąży powikłanej

W związku z ustawą ''Za życiem'' NFZ wdrożył koordynowaną opiekę nad kobietą w ciąży na II (opieka nad patologią średniego stopnia) lub III poziomie opieki perinatalnej (zajmuje się najcięższą patologią).

Czytaj więcej: Koordynowana opieka nad kobietą w ciąży powikłanej

Program Rodzina 500 plus

Celem rządowego programu "Rodzina 500 Plus" jest pomoc w wychowaniu dzieci poprzez przyznawanie świadczeń wychowawczych. Zgodnie z założeniami programu, wypłacane pieniądze mają posłużyć jako częściowe pokrycie kosztów związanych z zaspokojeniem potrzeb życiowych oraz wychowaniem dziecka. Program w swoim założeniu, poza poprawą sytuacji polskich rodzin, ma również zadanie przyczynić się do zwiększenia dzietności.

Czytaj więcej: Program Rodzina 500 plus

Świadczenie rodzicielskie od 2016 r.

Świadczenie rodzicielskie to nowe wsparcie dla rodziców, którzy do tej pory nie mogli liczyć na zasiłek macierzyński. Od początku 2016 roku studenci, osoby bezrobotne oraz zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych będą mogły przez rok otrzymać 1000 zł miesięcznie na dziecko. Nowe przepisy zostały uchwalane przez Sejm 25 czerwca 2015 roku.

Czytaj więcej: Świadczenie rodzicielskie od 2016 r.

Urlopy od 2016 r. - zmiany

Od 2 stycznia 2016 roku wchodzą w życie zmiany w urlopach dla rodziców.

Czytaj więcej: Urlopy od 2016 r. - zmiany

Zasiłek macierzyński a działalność gospodarcza

1 stycznia 2016 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw

Czytaj więcej: Zasiłek macierzyński a działalność gospodarcza

Urlop macierzyński

Wszystko o urlopie macierzyńskim

Czytaj więcej: Urlop macierzyński

Czym różni się urlop macierzyński od zasiłku macierzyńskiego?

Urlop macierzyński jest uprawnieniem pracowniczym i przysługuje w okresie zatrudnienia w związku z urodzeniem się dziecka.

Czytaj więcej: Czym różni się urlop macierzyński od zasiłku macierzyńskiego?

Urlop macierzyński - czy możesz jednocześnie pracować?

Jeśli chcesz wychowywać dziecko i jednocześnie pracować, jest to możliwe, ale dopiero gdy zakończy się urlop macierzyński. Działalność zarobkowa jest możliwa w trakcie urlopu rodzicielskiego, u pracodawcy udzielającego tego urlopu i w wymiarze nie przekraczającym ½ etatu.

Czytaj więcej: Urlop macierzyński - czy możesz jednocześnie pracować?

Co z urlopem macierzyńskim, jeśli dziecko wymaga dłuższej hospitalizacji?

Można zawiesić urlop macierzyński, jeśli dziecko wymagałoby opieki szpitalnej trakcie urlopu macierzyńskiego. Jeśli dziecko wymagałoby dłuższej hospitalizacji, jego mama po wykorzystaniu po porodzie 8 tygodni urlopu macierzyńskiego pozostałą część tego urlopu może wykorzystać już po wyjściu dziecka ze szpitala.

Czytaj więcej: Co z urlopem macierzyńskim, jeśli dziecko wymaga dłuższej hospitalizacji?

Co jeśli mama wymaga dłuższej hospitalizacji?

W sytuacji, gdy kobieta uprawniona do urlopu wymaga opieki szpitalnej ze względu na stan zdrowia, uniemożliwiający jej sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem, wówczas tata dziecka będzie miał prawo do części takiego urlopu, obejmującej czas hospitalizacji mamy dziecka, ale dopiero po upływie 8 tygodni urlopu macierzyńskiego.

Urlop macierzyński - jeśli dziecko urodziło się martwe lub zmarło w trakcie porodu

W przypadku urodzenia martwego dziecka lub jego śmierci przed upływem 8 tygodnia życia przysługuje urlop macierzyński w wymiarze 8 tygodni licząc od dnia porodu. Także w przypadku śmierci dziecka po upływie 8 tygodnia życia zachowuje się prawo do urlopu macierzyńskiego w wymiarze 7 dni od dnia śmierci dziecka.

Urlop rodzicielski

Wszystko o urlopie rodzicielskim

Czytaj więcej: Urlop rodzicielski

Urlop wychowawczy

Wszystko o urlopie wychowawczym

Czytaj więcej: Urlop wychowawczy

Urlop ojcowski

 Wszystko o urlopie ojcowskim

Czytaj więcej: Urlop ojcowski

Zasiłek rodzinny

Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka.

Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie:
1)  89 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;
2) 118 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia;
3) 129 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

Czytaj więcej: Zasiłek rodzinny

Dodatki do zasiłku rodzinnego

KTO JEST UPRAWNIONY DO OTRZYMANIA DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO?

Osoby, które mają prawo do zasiłku rodzinnego, mogą być również – w szczególnych sytuacjach – uprawnione do specjalnych dodatków. Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych należy złożyć w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Realizacja świadczeń rodzinnych może być także przekazana do jednostki organizacyjnej gminy np. do ośrodka pomocy społecznej. Spis dokumentów, jakie należy dołączyć do wniosku, można znaleźć tutaj: http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/swiadczenia-rodzinne/

Czytaj więcej: Dodatki do zasiłku rodzinnego

Becikowe

Z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje jednorazowa zapomoga w wysokości 1000 zł na jedno dziecko popularnie zwana „becikowym”.

Czytaj więcej: Becikowe

Świadczenia opiekuńcze

Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych należy złożyć w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Realizacja świadczeń rodzinnych może być także przekazana do jednostki organizacyjnej gminy np. do ośrodka pomocy społecznej. Spis dokumentów, jakie należy dołączyć do wniosku można znaleźć tutaj: http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/swiadczenia-rodzinne/ 

Czytaj więcej: Świadczenia opiekuńcze

sasakawa copy

GRI

sasakawa copy

https://www.rodzicpoludzku.pl/dokumenty/aktualnosci/15102019/konfa_wroclaw_na%20www.png

sasakawa copy

jeden procent

raporty red

raporty red

zorganizuj pokaz filmu zielony

iconka zamow publikacje

kobiety mowia www

sasakawa copy

iconka lektury obowiazkowe