Urlopy od 2016 r. - zmiany

Od 2 stycznia 2016 roku wchodzą w życie zmiany w urlopach dla rodziców.


•    Tylko dwa rodzaje urlopów
Od stycznia 2016 roku obowiązują dwa rodzaje urlopów w związku z narodzinami dziecka: urlop macierzyński (20 tygodni) oraz urlop rodzicielski (32 tygodnie). Znika zatem dodatkowy urlop macierzyński, który będzie "włączony do urlopu rodzicielskiego". Natomiast łączna długość płatnych urlopów związanych z narodzinami dziecka nie zmienia się i nadal będzie wynosić 52 tygodnie.
W przypadku narodzin wieloraczków długość urlopów odpowiednio wydłuża się.
Będzie można także zrezygnować z urlopu rodzicielskiego w każdym czasie, za zgodą pracodawcy.

•    Szerszy krąg osób uprawnionych
W sytuacji śmierci  mamy dziecka, porzucenia przez nią dziecka lub gdy mama dziecka jest niezdolna do samodzielnej egzystencji, osobami uprawnionymi do dzielenia się uprawnieniem do urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego oraz zasiłku macierzyńskiego stają się także najbliżsi członkowie rodziny.
W praktyce oznacza to, że np. ubezpieczony ojciec dziecka (w tym pracownik) lub ubezpieczony członek najbliższej rodziny w przypadkach wskazanych powyżej, będzie mógł skorzystać z prawa do zasiłku macierzyńskiego. Dotyczy to także sytuacji, jeżeli matka dziecka nie była ubezpieczona (nie była pracownikiem).

•    Bardziej elastyczne wykorzystanie urlopu rodzicielskiego
Od stycznia 2016 r. z urlopu rodzicielskiego można skorzystać bezpośrednio po urlopie macierzyńskim, jednorazowo lub w maksymalnie 4 częściach. Rodzice będą mieli czas na jego wykorzystanie aż do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko skończy 6 lat. Dodatkowo, do 16 tygodni urlopu rodzicielskiego będzie można wykorzystać w dogodnym dla rodziców czasie, który nie przypada bezpośrednio po poprzedniej części urlopu. To rodzicie dziecka zdecydują, czy będą chcieli skorzystać z tej opcji, a jeśli tak, to kiedy (np. w czasie adaptacji dziecka do przedszkola, rozpoczęcia przez nie szkoły, czy w innym okresie). Trzeba przy tym pamiętać, że liczba części udzielonego w taki sposób urlopu rodzicielskiego będzie pomniejszała liczbę części przysługującego urlopu wychowawczego. W praktyce oznacza to, że decydując się na wykorzystanie w późniejszym terminie, np. jednej części urlopu rodzicielskiego udzielonego na dziecko, w przypadku korzystania w przyszłości również z urlopu wychowawczego na to samo dziecko będzie można wykorzystać go już nie w 5 a tylko w 4 częściach.
Kolejną zmianą jest to, że w świetle nowej ustawy oboje rodziców mogą korzystać z urlopu rodzicielskiego oraz urlopu wychowawczego (w każdym czasie - ograniczeniem jest wymiar urlopu, który nie może być przekroczony).

•    Urlop rodzicielski także dla taty - pracownika, jeśli mama prowadzi działalność gospodarczą
W świetle nowych przepisów, jeśli mama dziecka jest ubezpieczona z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej i będzie pobierać zasiłek macierzyński przez okres 20 tygodni, czyli przez okres odpowiadający okresowi urlopu macierzyńskiego, to tata dziecka będący pracownikiem (czyli zatrudnionym na umowę o pracę) będzie mógł skorzystać z urlopu rodzicielskiego na to dziecko.

•    Wydłużenie urlopu przy łączeniu pracy na część etatu z urlopem
Łączenie urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu w wymiarze nie wyższym niż ½ etatu nadal będzie możliwe. W takiej sytuacji jednak, zgodnie z nowymi przepisami, urlop zostanie proporcjonalnie wydłużony, nawet do 64 tygodni. Jeśli rodzic łączy pracę z urlopem np. przed 8 tygodni, to de facto wykorzystuje w tym czasie tylko 4 tygodnie „pełnoetatowego” urlopu. Jego urlop zostanie więc wydłużony o dodatkowe 4 tygodnie, które nie będą łączone z pracą.

•    Urlop ojcowski bardziej elastyczny
Ojcowie będą mieli większą swobodę w planowaniu urlopu. Od stycznia 2016 mają 2 lata na skorzystanie z przysługujących tylko im 2 tygodni urlopu. Dodatkowo, będą mogli podzielić go na 2 części i skorzystać z nich w dowolnie wybranym przez siebie momencie.

•    Zwolnienia od pracy w związku z wychowywaniem dziecka także w godzinach
Pracownikowi nadal przysługują 2 dni zwolnienia od pracy w roku kalendarzowym z tytułu wychowywania dziecka w wieku do 14 lat. Jednak od stycznia 2016 r. rodzice będą mogli sami zdecydować, czy wykorzystać zwolnienie w dniach (2 dni) czy godzinach (16 godzin). Sposób skorzystania z takiego zwolnienia w danym roku kalendarzowym będzie trzeba określić w pierwszym wniosku o jego udzielenie złożonym w danym roku i nie będzie już można tego zmienić.

•    Dłuższy termin do złożenia wniosku o udzielenie urlopu rodzicielskiego
Od stycznia rodzice mają aż 21 dni po porodzie na podjęcie decyzji, czy chcą skorzystać z urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze bezpośrednio po urlopie macierzyńskim.
Pozostałe terminy, na złożenie wniosku o urlop rodzicielski, wychowawczy lub ich części, również wydłużają się do 21 dni.


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG

banerEOG

sasakawa copy

GRI

sasakawa copy

https://www.rodzicpoludzku.pl/dokumenty/aktualnosci/15102019/konfa_wroclaw_na%20www.png

sasakawa copy

jeden procent

raporty red

raporty red

zorganizuj pokaz filmu zielony

iconka zamow publikacje

kobiety mowia www

sasakawa copy

iconka lektury obowiazkowe