Dziecięca opieka koordynowana

W konsekwencji wejścia w życie ustawy ''Za życiem'', która zaczęła obowiązywać od 1 stycznia 2017 r., Narodowy Fundusz Zdrowia wprowadza tzw. dziecięcą opiekę koordynowaną.


Dziecięca opieka koordynowana to rozwiązanie, które Narodowy Fundusz Zdrowia wprowadził równolegle z obowiązywaniem ustawy ''Za życiem'', która wprowadza ułatwienia dla rodzin wychowujących niepełnosprawne dzieci. Ułatwienia dotyczą między innymi dostępu do opieki zdrowotnej.
Wdrożenie dziecięcej opieki koordynowanej ma pozwolić na sfinansowanie zintegrowanej opieki neonatologicznej i wielospecjalistycznej opieki pediatrycznej, a także programów rehabilitacyjnych dla niepełnosprawnych dzieci. Wszystko ma być zgodne z indywidualnymi wskazaniami.
Opieka koordynowana obejmie dzieci do 3. roku życia, u których zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą ich życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju lub w czasie porodu. Świadczenia te są także dedykowane noworodkom urodzonym przedwcześnie (przed 33. tygodniem ciąży).

 

 

sasakawa copy

GRI

sasakawa copy

https://www.rodzicpoludzku.pl/dokumenty/aktualnosci/15102019/konfa_wroclaw_na%20www.png

sasakawa copy

jeden procent

raporty red

raporty red

zorganizuj pokaz filmu zielony

iconka zamow publikacje

kobiety mowia www

sasakawa copy

iconka lektury obowiazkowe