Urlop ojcowski

 Wszystko o urlopie ojcowskim

Przepisy zapewniają każdemu tacie 2 tygodnie tzw. urlopu ojcowskiego. Przysługuje on mężczyznom, którzy pozostają w stosunku pracy. Urlop ten przysługuje niezależnie od urlopu macierzyńskiego, na którym przebywa mama dziecka.

Można go więc wykorzystać równocześnie z mamą,
np. tuż po porodzie, aby zająć się partnerką i noworodkiem.

Od stycznia 2016 ojcowie mają 2 lata na skorzystanie z przysługujących tylko im 2 tygodni urlopu. Dodatkowo, będą mogli podzielić go na 2 części i skorzystać z nich w dowolnie wybranym przez siebie momencie.

Niewykorzystany – przepada.
Pracodawca nie może odmówić jego udzielenia. Tacie przysługują także 2 dni tzw. urlopu okolicznościowego z tytułu urodzenia się dziecka.

 

sasakawa copy

GRI

sasakawa copy

https://www.rodzicpoludzku.pl/dokumenty/aktualnosci/15102019/konfa_wroclaw_na%20www.png

sasakawa copy

jeden procent

raporty red

raporty red

zorganizuj pokaz filmu zielony

iconka zamow publikacje

kobiety mowia www

sasakawa copy

iconka lektury obowiazkowe