Urlop macierzyński

Wszystko o urlopie macierzyńskim


•    KOMU PRZYSŁUGUJE URLOP MACIERZYŃSKI?

Urlop macierzyński przysługuje tylko kobietom zatrudnionym na umowę o pracę. Nie ma natomiast znaczenia staż ani wymiar tej pracy, czyli to, czy pracowało się na cały etat czy tylko jego część.
Jeśli kobieta była zatrudniona na umowę o pracę na czas określony, ma prawo do rocznego urlopu z tytułu narodzin dziecka, o ile cały ten okres przypada w czasie trwania umowy o pracę. 

Od początku 2016 r. jednak, w sytuacji śmierci  mamy dziecka, porzucenia przez nią dziecka lub gdy mama dziecka jest niezdolna do samodzielnej egzystencji, osobami uprawnionymi do dzielenia się uprawnieniem do urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego oraz zasiłku macierzyńskiego stają się także najbliżsi członkowie rodziny.
W praktyce oznacza to, że np. ubezpieczony ojciec dziecka (w tym pracownik) lub ubezpieczony członek najbliższej rodziny w przypadkach wskazanych powyżej, będzie mógł skorzystać z prawa do zasiłku macierzyńskiego. Dotyczy to także sytuacji, jeżeli matka dziecka nie była ubezpieczona (nie była pracownikiem).


Jeśli umowa o pracę na czas określony, zgodnie z terminem, na który została zawarta, ulegałaby rozwiązaniu już w trakcie korzystania z urlopu przysługującego z tytułu narodzin dziecka, do końca 52-tygodniowego okresu mamie dziecka przysługuje prawo do zasiłku macierzyńskiego.


Jeżeli umowa o pracę na czas określony, zgodnie z terminem, na który została zawarta, ulegałaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży, z mocy prawa jest przedłużana do dnia porodu. W takim przypadku w dniu porodu podlega się zatem jeszcze obowiązkowemu ubezpieczeniu chorobowemu, co uprawnia do otrzymania zasiłku macierzyńskiego po ustaniu tego ubezpieczenia. Zgodnie z  przepisami zasiłek ten będzie więc można pobierać przez okres do 52 tygodni. Nie dotyczy to umowy o pracę zawartej na czas określony w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy.


Jeśli mama dziecka pracuje na umowę o dzieło i w związku z tym nie przysługuje jej urlop macierzyński, ale tata jest pracownikiem, ma prawo do urlopu ojcowskiego stanowiącego samoistne uprawnienie pracownika, co oznacza, że może on z niego korzystać także wówczas, gdy mama dziecka nie ma prawa do urlopu macierzyńskiego.


Poza tym, jeśli jest zatrudniony co najmniej 6 miesięcy, może skorzystać z urlopu wychowawczego, także wówczas, gdy mama dziecka nie jest pracownicą.•   URLOP MACIERZYŃSKI – 20 TYGODNI (w przypadku urodzenia 1 dziecka)

14 tygodni urlopu macierzyńskiego po porodzie zarezerwowanych jest dla matki dziecka. Ta część urlopu macierzyńskiego jest obligatoryjna - trzeba go wykorzystać w całości, więc jeżeli po tym czasie matka zdecyduje się na powrót do pracy, pozostałe 6 tygodni urlopu wykorzystuje ojciec dziecka. Kobieta zgłasza pracodawcy pisemny wniosek w sprawie rezygnacji z części urlopu macierzyńskiego, najpóźniej na 7 dni przed przystąpieniem do pracy; do wniosku dołącza się zaświadczenie pracodawcy zatrudniającego pracownika - ojca wychowującego dziecko, potwierdzające termin rozpoczęcia urlopu macierzyńskiego przez pracownika, wskazany w jego wniosku o udzielenie urlopu, przypadający bezpośrednio po terminie rezygnacji z części urlopu macierzyńskiego przez kobietę.


Urlop macierzyński można wykorzystać także częściowo przed przewidywaną datą porodu – nie więcej niż 6 tygodni urlopu macierzyńskiego.URLOP MACIERZYŃSKI I RODZICIELSKI – GDY RODZI SIĘ WIĘCEJ DZIECI

- w przypadku urodzenia jednego dziecka do 52 tygodni (w tym 20 tygodni  urlopu macierzyńskiego i do 32 tygodni urlopu rodzicielskiego);


- w przypadku urodzenia dwojga dzieci do 65 tygodni (w tym 31 tygodni urlopu macierzyńskiego i do 34 tygodni urlop rodzicielskiego);


- w przypadku urodzenia trojga dzieci do 67 tygodni (w tym 33 tygodnie urlopu macierzyńskiego i do 34 tygodni urlopu rodzicielskiego);


- w przypadku urodzenia czworga dzieci do 69 tygodni (w tym 35 tygodni urlopu macierzyńskiego i  do 34 tygodni urlopu rodzicielskiego);


- w przypadku urodzenia pięciorga dzieci i więcej do 71 tygodni (w tym 37 tygodni urlopu macierzyńskiego i do 34 tygodni urlopu rodzicielskiego).


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG


banerEOG

sasakawa copy

GRI

sasakawa copy

https://www.rodzicpoludzku.pl/dokumenty/aktualnosci/15102019/konfa_wroclaw_na%20www.png

sasakawa copy

jeden procent

raporty red

raporty red

zorganizuj pokaz filmu zielony

iconka zamow publikacje

kobiety mowia www

sasakawa copy

iconka lektury obowiazkowe