Co jeśli mama wymaga dłuższej hospitalizacji?

W sytuacji, gdy kobieta uprawniona do urlopu wymaga opieki szpitalnej ze względu na stan zdrowia, uniemożliwiający jej sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem, wówczas tata dziecka będzie miał prawo do części takiego urlopu, obejmującej czas hospitalizacji mamy dziecka, ale dopiero po upływie 8 tygodni urlopu macierzyńskiego.

sasakawa copy

GRI

sasakawa copy

https://www.rodzicpoludzku.pl/dokumenty/aktualnosci/15102019/konfa_wroclaw_na%20www.png

sasakawa copy

jeden procent

raporty red

raporty red

zorganizuj pokaz filmu zielony

iconka zamow publikacje

kobiety mowia www

sasakawa copy

iconka lektury obowiazkowe