Co z urlopem macierzyńskim, jeśli dziecko wymaga dłuższej hospitalizacji?

Można zawiesić urlop macierzyński, jeśli dziecko wymagałoby opieki szpitalnej trakcie urlopu macierzyńskiego. Jeśli dziecko wymagałoby dłuższej hospitalizacji, jego mama po wykorzystaniu po porodzie 8 tygodni urlopu macierzyńskiego pozostałą część tego urlopu może wykorzystać już po wyjściu dziecka ze szpitala.


W takim przypadku na czas hospitalizacji dziecka można korzystać ze zwolnienia lekarskiego na nie, o ile otrzyma się takie zwolnienie od lekarza sprawującego opiekę nad dzieckiem w szpitalu.
W takim przypadku w czasie przerwy w urlopie macierzyńskim nie ma się obowiązku powrotu do pracy. Pozostałą część urlopu wykorzystuje się wówczas już po wyjściu dziecka ze szpitala. Urlopu rodzicielskiego nie można przerywać ze względu na konieczność hospitalizacji dziecka.


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOGbanerEOG

 

sasakawa copy

GRI

sasakawa copy

https://www.rodzicpoludzku.pl/dokumenty/aktualnosci/15102019/konfa_wroclaw_na%20www.png

sasakawa copy

jeden procent

raporty red

raporty red

zorganizuj pokaz filmu zielony

iconka zamow publikacje

kobiety mowia www

sasakawa copy

iconka lektury obowiazkowe