Urlop macierzyński - czy możesz jednocześnie pracować?

Jeśli chcesz wychowywać dziecko i jednocześnie pracować, jest to możliwe, ale dopiero gdy zakończy się urlop macierzyński. Działalność zarobkowa jest możliwa w trakcie urlopu rodzicielskiego, u pracodawcy udzielającego tego urlopu i w wymiarze nie przekraczającym ½ etatu.


Żeby podjąć pracę trzeba złożyć do pracodawcy pisemny wniosek w tej sprawie w terminie nie krótszym niż 21 dni przed jej rozpoczęciem. Zgodnie z nowymi przepisami od stycznia 2016 r.  urlop zostanie proporcjonalnie wydłużony, nawet do 64 tygodni. Jeśli rodzic łączy pracę z urlopem np. przez 8 tygodni, to de facto wykorzystuje w tym czasie tylko 4 tygodnie „pełnoetatowego” urlopu. Jego urlop zostanie więc wydłużony o dodatkowe 4 tygodnie, które nie będą łączone z pracą.
We wniosku, który składa pracownica, należy określić sposób wykorzystania części urlopu rodzicielskiego, o którą urlop zostanie proporcjonalnie wydłużony. Pracodawca jest zobowiązany uwzględnić taki wniosek, chyba że nie będzie to możliwe ze względu na organizację lub rodzaj pracy wykonywanej przez pracownika. W takim przypadku pracodawca musi poinformować pracownika na piśmie o przyczynie nieuwzględnienia jego wniosku. 

Można również pracować na umowę zlecenie, umowę o dzieło lub w ramach prowadzenia działalności gospodarczej.
Pobierając zasiłek macierzyński (nawet w czasie urlopu macierzyńskiego) można za to prowadzić działalność gospodarczą - nie ma limitu zarobków. Ważne jednak, by przez cały ten czas opłacana była składka zdrowotna, nie trzeba jednak opłacać pozostałych składek ZUS.

sasakawa copy

GRI

sasakawa copy

https://www.rodzicpoludzku.pl/dokumenty/aktualnosci/15102019/konfa_wroclaw_na%20www.png

sasakawa copy

jeden procent

raporty red

raporty red

zorganizuj pokaz filmu zielony

iconka zamow publikacje

kobiety mowia www

sasakawa copy

iconka lektury obowiazkowe