Akcja "Głos matek ma moc zmiany" 2019

Już po raz drugi tysiące kobiet w całej Polsce oceniają porodówki i opowiadają o swoich doświadczeniach na oddziałach położniczych. Zachęćmy razem Polki do udziału w akcji "Głos matek ma moc zmiany"! 

Czytaj więcej: Akcja "Głos matek ma moc zmiany" 2019

Konferencja prasowa„Jak są traktowane kobiety na porodówkach? Wyniki monitoringu oddziałów położniczych”

Konferencja prasowa Fundacji Rodzić po Ludzku

Jak są traktowane kobiety na porodówkach? Wyniki monitoringu oddziałów położniczych

27.06.2018 r., godz.12.00, ul. Nowolipie 13/15

Notka prasowa

Raport

Podsumowanie najważniejszych wyników, wnioski i rekomendacje

Stanowisko WHO " Zapobieganie i eliminowanie braku poszanowania i złego traktowania rodzących w placówkach medycznych"

baner-3a

KONFERENCJA PRASOWA „CZY PORÓD W POLSCE TRZEBA LECZYĆ? WYNIKI MONITORINGU ODDZIAŁÓW POŁOŻNICZYCH.

Konferencja prasowa Fundacji Rodzić po Ludzku

 

29 marca 2017 r., prezentacja wyniku monitoringu oddziałów położniczych.

Raport Fundacji Rodzić po Ludzku pt. "Medykalizacja porodu w Polsce".

Podsumowanie raportu, wnioski i rekomendacje.

Konferencja prasowa „(NIE)JAWNOŚĆ (NIE) SPRZYJA ZDROWIU. JAKĄ CENĘ PŁACIMY ZA BRAK DOSTĘPU DO INFORMACJI PUBLICZNEJ?”

15 lutego 2017 r., godz. 11.00, ul. Nowolipie 13/15

Konferencja prasowa

(Nie)jawność (nie) sprzyja zdrowiu. Jaką cenę płacimy za brak dostępu do informacji publicznej?

organizowana przez

Fundację Rodzić po Ludzku oraz Sieć Obywatelską Watchdog Polska. 

Czytaj więcej: Konferencja prasowa „(NIE)JAWNOŚĆ (NIE) SPRZYJA ZDROWIU. JAKĄ CENĘ PŁACIMY ZA BRAK DOSTĘPU DO...

Zapraszamy na inaugurację kampanii 23 listopada o godz. 17 w siedzibie Fundacji

Z wielką przyjemnością zapraszamy na premierę naszej najnowszej kampanii "Rodzę - Mam prawa" 23 listopada o godz. 17 w siedzibie Fundacji przy ul. Nowolipie 13/15 w Warszawie.

Czytaj więcej: Zapraszamy na inaugurację kampanii 23 listopada o godz. 17 w siedzibie Fundacji

Już mamy nowy raport. Dowiedzcie się, ile kobieta w ciąży musi czekać na pierwszą wizytę do ginekologa oraz jakie bariery napotyka w kontakcie z przychodniami w Polsce.

Zbyt długi czas oczekiwania na wizytę i błędne informacje dot. konieczności posiadania ubezpieczenia to największe bariery dla kobiet w ciąży w dostępie do publicznej służby zdrowia – wynika z najnowszego raportu Fundacji Rodzić po Ludzku.

Kobieta w Polsce jest zmuszona czekać na pierwszą wizytę u ginekologa w przychodni POZ średnio 18 dni. W 1/4 placówek czekałaby jednak miesiąc i dłużej, a w skrajnych przypadkach nawet ponad siedem miesięcy (385, 243 i 209 dni). Jednocześnie w ponad połowie publicznych placówek otrzymałaby błędną informację, że musi być ubezpieczona, aby móc korzystać z państwowej opieki zdrowotnej.

Czytaj więcej: Już mamy nowy raport. Dowiedzcie się, ile kobieta w ciąży musi czekać na pierwszą wizytę do...

Komentarz Fundacji Rodzić po Ludzku dot. refundacji znieczulenia zewnątrzoponowego na życzenie kobiety od 1 lipca 2015 r.

Od 1 lipca znieczulenie zewnątrzoponowe na życzenie kobiety jest w Polsce refundowane. NFZ ma zapłacić za to szpitalowi dodatkowe 400 zł.

Cieszymy się z tej zmiany, bowiem jesteśmy zdania, iż każda rodząca w Polsce powinna mieć prawo do korzystania z wybranych przez siebie metod łagodzenia bólu porodowego - niefarmakologicznych i farmakologicznych. Sytuacja, w której o możliwości rodzenia bez bólu decyduje zasobność portfela, stanowi naruszenie praw pacjenta. Kobiety powinny otrzymywać pełną informację o różnych metodach łagodzenia bólu, a ich świadome decyzje powinny być respektowane.

Czytaj więcej: Komentarz Fundacji Rodzić po Ludzku dot. refundacji znieczulenia zewnątrzoponowego na życzenie...

„Bo to, w jaki sposób przychodzimy na świat, ma wpływ na całe nasze życie”. Fundacja Rodzić po Ludzku uhonorowana nagrodą Światowej Organizacji Zdrowia za szczególny i innowacyjny wkład w rozwój działań na rzecz poprawy zdrowia.

21 maja 2015 odbyła się w Genewie ceremonia wręczenia corocznych nagród WHO, w której miały przyjemność uczestniczyć przedstawicielki Fundacji. Poprowadzili ją Dyrektor Generalna Światowej Organizacji Zdrowia dr Margaret Chan i Przewodniczący Sześćdziesiątego Ósmego Światowego Zgromadzenia Zdrowia w Genevie, dr Jagat Prakash Nadda. W tym roku przyznano 4 nagrody dla liderów w dziedzinie zdrowia publicznego, w tym jedną dla Fundacji Rodzić po Ludzku.

Czytaj więcej: „Bo to, w jaki sposób przychodzimy na świat, ma wpływ na całe nasze życie”. Fundacja Rodzić po...

FRpL złożyła do sądu administracyjnego skargi na bezczynność wszystkich szpitali, które odmówiły udzielenia informacji publicznej (lista tych placówek dostępna jest w materiałach) / 02.2015

Czy polskie szpitale są jawne i transparentne? Fundacja Rodzić po Ludzku znalazła odpowiedź na to pytanie wysyłając do oddziałów położniczo – ginekologicznych i noworodkowych wnioski o udostępnienie informacji publicznej.

Czytaj więcej: FRpL złożyła do sądu administracyjnego skargi na bezczynność wszystkich szpitali, które odmówiły...

FRpL bada potrzeby kobiet rodzących w Polsce / raport z analizy treści / 02.2015

Po 3 latach działania serwisu www.GdzieRodzic.info Fundacja Rodzić po Ludzku przeanalizowała komentarze kobiet zamieszczane na portalu. Do tej pory jest ich już ponad 5.000. Kobiety opisują swoje spostrzeżenia na temat działania oddziału i dzielą się historiami porodowymi z lat 2010 – 2015. Wynika z nich, że osobą, która ma największy wpływ na przebieg porodu i dobrostan rodzącej jest położna, a najważniejsza dla kobiet jest spersonalizowana opieka uwzględniająca indywidualne potrzeby oraz stawiająca życzliwość i godność na pierwszym miejscu.

Czytaj więcej: FRpL bada potrzeby kobiet rodzących w Polsce / raport z analizy treści / 02.2015

Dlaczego Standardy Opieki Okołoporodowej nie są przestrzegane? Raport z monitoringu / 2014

Niespełna dwa lata od wprowadzenia nowego Rozporządzenia Ministra Zdrowia dot. standardów opieki okołoporodowej, Fundacja „Rodzić po Ludzku” przeprowadziła monitoring jego wdrażania w szpitalach w województwie mazowieckim. Wyniki monitoringu są zatrważające. Wygląda na to, że nowy standard jest martwym aktem prawnym, którym nikt się nie przejmuje, a wielkie nadzieje na rewolucyjną zmianę na polskich porodówkach przepadają z kretesem.

Czytaj więcej: Dlaczego Standardy Opieki Okołoporodowej nie są przestrzegane? Raport z monitoringu / 2014

Co się zmieniło na polskich porodówkach podczas 18 lat działań FRpL?

Fundacja Rodzić po Ludzku powstała 18 lat temu, w 1996 r., aby kontynuować działania zainicjowane przez grupę dziennikarzy i działaczy społecznych podczas pierwszej  akcji "Rodzić po ludzku" (1994 r.).

Czytaj więcej: Co się zmieniło na polskich porodówkach podczas 18 lat działań FRpL?

Dekalog "rodzenia po ludzku"

                                                      
1. Kobieta rodząca ma prawo do pełnej informacji, do życzliwej, serdecznej opieki oraz do szacunku ze strony personelu.


Personel nie może traktować rodzącej niegrzecznie, lekceważąco, bezosobowo. Kobieta ma też prawo do pełnej i zrozumiałej dla siebie informacji o postępach porodu, podawanych środkach, zabiegach i ich skutkach, a także o zdrowiu dziecka i ewentualnym jego leczeniu.

Czytaj więcej: Dekalog "rodzenia po ludzku"

Fundacja Rodzić po Ludzku od początku istnienia propaguje zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia „Poród nie jest chorobą” z 1985 roku

Fundacja Rodzić po Ludzku propaguje zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia „Poród nie jest chorobą” i poprzez swoje działania wywiera nacisk na instytucje odpowiedzialne za wdrażanie odpowiednich praktyk okołoporodowych.

Czytaj więcej: Fundacja Rodzić po Ludzku od początku istnienia propaguje zalecenia Światowej Organizacji...

MIĘDZYNARODOWY KODEKS MARKETINGU PRODUKTÓW ZASTĘPUJĄCYCH MLEKO KOBIECE

Fundacja działa zgodnie z Międzynarodowym Kodeksem Marketingu Produktów Zastępujących Mleko Kobiece. To przyjęty w 1981 roku przez zgromadzenie ogólne Światowej Organizacji Zdrowia dokument zawierający zalecenia co do ograniczeń w marketingu substytutów mleka dla niemowląt. Kodeks zabrania praktycznie wszystkich form reklamy i marketingu substytutów mleka, w szczególności reklamy prowadzonej na terenie placówek służby zdrowia. Precyzuje także zasady kontaktów producentów substytutów mleka z personelem służby zdrowia oraz kwestię oznaczeń wymaganych na tego typu produktach.

Czytaj więcej: MIĘDZYNARODOWY KODEKS MARKETINGU PRODUKTÓW ZASTĘPUJĄCYCH MLEKO KOBIECE

sasakawa copy

GRI

sasakawa copy

https://www.rodzicpoludzku.pl/dokumenty/aktualnosci/15102019/konfa_wroclaw_na%20www.png

sasakawa copy

jeden procent

raporty red

raporty red

zorganizuj pokaz filmu zielony

iconka zamow publikacje

kobiety mowia www

sasakawa copy

iconka lektury obowiazkowe