Spotkanie inaugurujące zawiązenie koalicji "Rodzę - Mam prawa"

18 czerwca br. odbyło się w Warszawie spotkanie inaugurujące zawiązanie koalicji na rzecz egzekwowania praw kobiet w opiece okołoporodowej "Rodzę - Mam prawa". Wszystkim uczestniczkom dziękujemy za przybycie i konstruktywne obradowanie! Głównymi celami Koalicji są: doprowadzenie do opracowania przez Ministerstwo Zdrowia realnego planu wdrożenia Standardów Opieki Okołoporodowej oraz spowodowanie, aby położne mogły sprawować opiekę nad kobietą w ciąży fizjologicznej w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.


Chcemy również połączenia i wzmocnienia działań poszczególnych organizacji, instytucji i inicjatyw. Jesteśmy bardzo szczęśliwe, że 14 z obradujących wczoraj organizacji dołączyło już do nas!


A były z nami reprezentanci nastepujących organizacji/instytucji i inicjatyw: Obywatel Mama​, Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych Regionu Siedleckiego i Szczecińskiego, Szpital św. Zofii​, Kwartalnik Laktacyjny​, Polskie Towarzystwo Konsultantów i Doradców Laktacyjnych, Mlekoteka​, Stowarzyszenie DOULA w Polsce​, Fundacja Bank Mleka Kobiecego​, Fundacja Twórczych Kobiet​, Centrum Nauki o Laktacji​, Komitet Upowszechniania Karmienia Piersią, Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny​, Stowarzyszenie Kongres Kobiet​, Stowarzyszenie "Nasz Bocian"​, Lepszy Poród​, Stowarzyszenie Dobrze Urodzeni​, Pozytywnie o porodzie​ i Fundacja Batorego​. Dziękujemy!


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

 

8

 

9

 

11

 

13

 

13b

 

16

 

19

 

21

 

22

 

23

 

25

 

28

 

29