O Koalicji

Koalicja „Rodzę – Mam prawa” skupia szereg organizacji, instytucji i inicjatyw, które zajmują się szeroko pojętą opieką okołoporodową i działają na rzecz praw kobiet w tym obszarze.Mając na względzie dobro kobiet i dzieci, Koalicja „Rodzę – Mam prawa” zobowiązuje się do wspólnych działań na rzecz egzekwowania praw kobiet zapisanych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2012 r. „w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem”.
Głównymi celami Koalicji jest:
- doprowadzenie do opracowania przez Ministerstwo Zdrowia realnego planu wdrożenia ww. Rozporządzenia
- spowodowanie, aby położne mogły sprawować opiekę nad kobietą w ciąży fizjologicznej w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego
- połączenie i wzmocnienie działań poszczególnych organizacji, instytucji i inicjatyw na rzecz poprawy jakości opieki okołoporodowej w Polsce.

Koalicjantki wyrażają wolę podjęcia współpracy przy jednoczesnym zachowaniu niezależności w swoich działaniach.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do włączenia się w działania Koalicji „Rodzę – Mam prawa”!

 

Organizacje uczestniczące w pracach Koalicji:

Fundacja Rodzić po Ludzku - koordynator Koalicji
Centrum Nauki o Laktacji
Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny
Fundacja Feminoteka
Fundacja Bank Mleka Kobiecego
Fundacja Mama
Stowarzyszenie Komitet Upowszechniania Karmienia Piersią
Stowarzyszenie Kongres Kobiet
Kwartalnik Laktacyjny
Mlekoteka
Pozytywnie o Porodzie
Stowarzyszenie Obywatel Mama
Polskie Towarzystwo Konsultantów i Doradców Laktacyjnych
Stowarzyszenia „Nasz Bocian”
Stowarzyszenie Dobrze Urodzeni
Stowarzyszenie Doula w Polsce
Inicjatywa Lepszy Poród
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Siedlcach
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Szczecinie
Obserwatorium Równości Płci Instytutu Spraw Publicznych
Fundacja Promocji Karmienia Piersią

 

 Bez nazwy       Centrum Nauki o Laktacji              Feminoteka

  Federa   Fundacja Bank Mleka Kobiecego          Fundacja MaMa        

   KUKP            Kongres Kobiet        Mlekoteka

Kwartalnik Laktacyjny        Pozytywnie o porodzie      Obywatel Mama

Nasz Bocian   Dobrze Urodzeni  doulalogo 175

Lepszy poród      Obserwatorium Równości Płci    Fundacja Promocji Karmienia Piersią

 

 


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

banerEOG

sasakawa copy

GRI

sasakawa copy

https://www.rodzicpoludzku.pl/dokumenty/aktualnosci/15102019/konfa_wroclaw_na%20www.png

sasakawa copy

jeden procent

raporty red

raporty red

zorganizuj pokaz filmu zielony

iconka zamow publikacje

kobiety mowia www

sasakawa copy

iconka lektury obowiazkowe