Na Straży Standardów Opieki Okołoporodowej

Od kwietnia 2015 roku do kwietnia 2015 realizowałysmy projekt "Na Straży Standardów Opieki Okołoporodowej" finansowany z Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach programu Obywatele dla Demokracji.

Celem projektu było doprowadzenie do powstania w Ministerstwie Zdrowia interdyscyplinarnego Zespołu, który opracuje realny plan wdrażania Standardów Opieki Okołoporodowej, system monitorowania opieki w Polsce, a także przygotuje rekomendacje dla MZ dotyczące niezbędnych poprawek legislacyjnych oraz działań koniecznych do pełnego funkcjonowania SOO w Polsce. W projekcie zaplanowane były działania rzecznicze związane z powołaniem Zespołu, interwencyjne wobec sytuacji naruszeń praw kobiet w opiece okołoporodowej, a także przeprowadzenie kampanii informacyjnej dotyczącej SOO.

Czytaj więcej: Na Straży Standardów Opieki Okołoporodowej

sasakawa copy

GRI

sasakawa copy

https://www.rodzicpoludzku.pl/dokumenty/aktualnosci/15102019/konfa_wroclaw_na%20www.png

sasakawa copy

jeden procent

raporty red

raporty red

zorganizuj pokaz filmu zielony

iconka zamow publikacje

kobiety mowia www

sasakawa copy

iconka lektury obowiazkowe