1%

Podaruj 1% podatku Fundacji Rodzić po Ludzku!

Każdego dnia około 1000 kobiet w Polsce rodzi dziecko.
Walczymy o to, by każda z nich była otoczona dobrą opieką i traktowana po ludzku.
W tym roku pieniądze z 1% przeznaczymy na działania interwencyjne wobec placówek naruszających prawo.
 
Pomóż nam i zmieniaj z nami polskie szpitale!
W zeznaniu podatkowym wpisz nasz KRS 0000150773.
 
Wybraliśmy też dla Ciebie proste, wygodne i bezpieczne rozwiązanie. To rozliczenie PIT wyróżniające się wśród programów i usług dostępnych na rynku:
– system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością,
– system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek.
Prosto, szybko i za darmo.
 
Zapraszamy do skorzystania:
 
pitax-rozlicz-pit-d-200x200
 
Dostęp do najprostszego rozliczenia PITów w Polsce uzyskałeś dzięki naszej współpracy z 
w ramach projektu  PITax.pl dla OPP

  

Sprawdź, jak było w poprzednich latach:

1% W 2017 R.

Otrzymane w 2017 roku wpłaty z tytułu 1% podatku dochodowego wyniosły łącznie 71 192,49 pln. Zostały one w całości przeznaczone na walkę o Standardy Opieki Okołoporodowej - utrzymanie w mocy rozporządzenia praw okołoporodowych kobiet w Polsce.

1 % W 2016 r.

Otrzymane w 2016 roku wpłaty z tytułu 1% podatku dochodowego wyniosły łącznie 35.537,60 pln. Zostały one w całości przeznaczone na pokrycie kosztów prowadzenia i rozwój portalu GdzieRodzic.info.

1 % W 2015 R.

Otrzymane w 2015 roku wpłaty z tytułu 1% podatku dochodowego wyniosły łącznie 31.420,30 pln. Zostały one w całości przeznaczone na pokrycie kosztów prowadzenia i rozwój portalu www.GdzieRodzic.info.

1 % W 2014 R.

W roku 2014 z tytułu odpisu 1% podatku dochodowego na konto Fundacji wpłynęło 33.029,00 pln. Z kwoty tej 3.500,00 pln zostało wydane na kampanię 1% - produkcję spotu filmowego i obsługę kampanii. Pozostałe 29.529,00 pln przeznaczone zostało na prowadzenie portalu www.GdzieRodzic.info i aktualizację bazy placówek położniczych.

1% w 2013 r.

Wszystkie wpłaty w wysokości 34,924,07 pln zostały przeznaczone na prowadzenie i aktualizację bazy/wyszukiwarki szpitali dla kobiet - portalu www.GdzieRodzic.info (przygotowanie i wysyłanie ankiet do wszystkich 400 oddziałów połozniczych w Polsce, redakcję i upublicznianie tych danych na portalu).

1% w 2012 r.

Otrzymane w 2012 r. wpłaty z tytułu 1 % podatku, w wysokości 29,533,01 pln zostały przeznaczone na budowę platofrmy internetowej www.GdzieRodzic.info, która zawiera informacje o placówkach położniczych, ich statystykach medycznych i ofercie dla kobiet rodzących i młodych mam.

1 % w 2011 r.

Otrzymane w 2011 r. wpłaty z tytułu 1 % podatku, w wysokości 71.863,25 pln nie zostały wydatkowane. W 2012 roku przeznaczymy je, wraz z bieżącymi wpłatami, na budowę platofrmy interntowej, która zawierać będzie informacje o placówkach położniczych, ich statystykach medycznych i ofercie dla kobiet rodzących i młodych mam.

1% w 2010 r.

W roku 2010 w ramach odpisu 1 %  Fundacja otrzymała kwotę: 31.120,70 pln. Środki te w całości zostały przeznaczone na organizację Akcji "Rodzić po ludzku" w latach 2011/2012.

1% w 2009 r.

W roku 2009 z odpisów podatkowych 1% Fundacja otrzymała łącznie: 61 148,79 zł.

Wszystkie pozyskane środki wsparły działania statutowe Fundacji. Dzięki darowiznom i wpłatom 1% podatku możliwe jest stałe wpływanie na kształt opieki okołoporodowej w Polsce. Fundacja na bieżąco monitoruje warunki w placówkach położniczych oraz uregulowania prawne i ich przestrzeganie w odniesieniu do kobiet w ciąży i matek małych dzieci. Analizujemy kwestie odpowiedzialności władz samorządowych za realizację praw kobiet do szczególnej opieki w okresie ciąży i porodu. Propagujemy najnowszą wiedzę na temat różnych aspektów okresu okołoporodowego, zarówno wśród kobiet, jak i personelu medycznego. To tylko ogólny zarys naszych działań. Pełne sprawozdanie z działalności Fundacji znajduje się tutaj.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy poprzez wpłaty finansowe i inne działania popierają naszą misję i umożliwiają realizację podejmowanych przez Fundację projektów.

1% w 2008 r.

W roku 2008 z odpisów podatkowych 1% Fundacja otrzymała łącznie: 57 302,00 zł.

Wszystkie pozyskane środki przeznaczone zostały na realizację zadań statutowych Fundacji. Fundusze pozyskane z darowizn i wpłat 1% podatku stanowią istotne wsparcie działalności Fundacji. Pozwalają nam kontynuować i rozwijać realizowane programy, by poprzez przemyślane, długofalowe działania skutecznie wpływać na poprawę opieki okołoporodowej w Polsce.

W 2008 r. wydane zostały kolejne publikacje, w tym między innymi ulotki edukacyjne dla kobiet, z cyklu ?Wiesz, więc wybierasz, decyduj o swoim porodzie". Podjęłyśmy w kampanii medialnej problem rutynowego stosowania nacięcia krocza podczas porodu, walcząc o kolejny aspekt przestrzegania praw pacjenta i zwiększając świadomość opinii publicznej oraz personelu medycznego w tym zakresie. Przez cały rok prowadzony był dyżur porad prawnych oraz psychologicznych i położniczych. To tylko niektóre z naszych działań. Pełne sprawozdanie z działalności Fundacji znajduje się tutaj.

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, które wspierają działalność Fundacji Rodzić po Ludzku przekazując 1% z podatku dochodowego.

1% w 2007 r.

W 2007 roku wpłaciliście nam Państwo w formie darowizn i odpisów 1% kwotę 54 045,08 PLN.


Wszystkie pozyskane środki wsparły nasze działania statutowe. W zeszłym roku minęła 10 rocznica działalności naszej Fundacji. Przez ostatnią dekadę przeszliśmy długą drogę. Bardzo wiele się zmieniło. Dzięki naszym działaniom kobiety stały się bardziej świadomymi uczestniczkami porodu: wiedzą, czego mogą oczekiwać od personelu szpitalnego, są bardziej świadome swoich potrzeb, i śmielej je wyrażają. Niestety wiele jeszcze mamy do zrobienia, nie wszędzie rodzące spotykają się z przyjazną atmosferą, wciąż brakuje szacunku dla ich uczuć, ich bólu. Nadal kobiety nie otrzymują pełnej informacji o przebiegu porodu, często ich intymność jest naruszana, czują się pozostawione samym sobie, zwłaszcza w pierwszych dniach z dzieckiem.
Najważniejszym działaniem w 2006 r. była 4-ta edycja akcji ?Rodzić po ludzku?. Przeszło 40 000 kobiet wypełniło naszą ankietę, oceniając nie tylko zaplecze techniczne szpitali ale przede wszystkim nastawienie personelu do rodzącej, przestrzeganie praw pacjenta, opiekę nad mama i dzieckiem. Zostało ocenionych 413 szpitali, wyniki opublikowałyśmy na przeszło 300 stronach drukowanej wersji ?Przewodnika po szpitalach położniczych? oraz umieściłyśmy je na naszej stronie internetowej, tak aby każda kobieta mogła wybrać świadomie szpital, w którym chce urodzić dziecko. Nagrody zostały przyznane 12 szpitalom i jednej izbie porodowej, ponadto wyróżniono 11 placówek.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy popierają naszą misję i wspierają Fundację poprzez wpłaty finansowe, bez których większość naszych działań nie mogłaby się odbyć.

1% w 2006 r.

W trakcie 2006 roku wpłaciliście nam Państwo w formie darowizn i odpisów 1% kwotę 73.069,81 zł. Wszystkie pozyskane środki przeznaczone zostały na realizację zadań statutowych Fundacji. Fundusze pozyskane z darowizn i wpłat 1% podatku stanowią istotne wsparcie działalności Fundacji. Pozwalają nam one kontynuować i rozwijać realizowane programy, by poprzez przemyślane, długofalowe działania skutecznie wpływać na poprawę opieki okołoporodowej w Polsce. Serdecznie dziękujemy osobom, które przekazały Fundacji Rodzić po Ludzku 1% z podatku dochodowego za 2005 rok oraz wszystkim, którzy w rozmaity sposób starają się wspierać działalność naszej Fundacji.

1% w 2005 r.

W 2005 r. z wpłat 1% Fundacja pozyskała łącznie 90.561,54 zł. Wpłaciło nam ponad 830 osób. Wszystkie pozyskane środki przeznaczone zostały na sfinansowanie działań realizujących cele statutowe Fundacji: poradnictwa prawnego dla kobiet w ciąży i matek małych dzieci, publikacji materiałów edukacyjnych dla kobiet w ciąży (ulotka z cyklu "Wiesz, więc wybierasz - decyduj o swoim porodzie. Nacięcie krocza - czy możesz tego uniknąć?") i dla położnych (broszurka "Nacięcie krocza - konieczność czy rutyna?") oraz organizacji i prowadzenia cyklicznych Dni Otwartych, dających kobietom w ciąży i matkom małych dzieci szansę na bezpłatną edukację i poradnictwo. Serdecznie dziękujemy osobom, które przekazały nam 1% podatku za 2004 rok.

sasakawa copy

GRI

sasakawa copy

https://www.rodzicpoludzku.pl/dokumenty/aktualnosci/15102019/konfa_wroclaw_na%20www.png

sasakawa copy

jeden procent

raporty red

raporty red

zorganizuj pokaz filmu zielony

iconka zamow publikacje

kobiety mowia www

sasakawa copy

iconka lektury obowiazkowe