Cele

Celem statutowym Fundacji Rodzić po Ludzku jest poprawa poziomu opieki okołoporodowej w placówkach położniczych w całej Polsce. Od 1996 roku działamy, aby:
  • potrzeby kobiet i ich rodzin były priorytetem dla opieki okołoporodowej w Polsce,
  • każda kobieta czuła się podmiotem opieki okołoporodowej i miała do niej łatwy dostęp,
  • dzieci przychodziły na świat w przyjaznym otoczeniu,
  • rodzice mogli liczyć na wsparcie w przeżywaniu swojego macierzyństwa i ojcostwa,
  • kobiety były świadome swych praw i domagały się ich przestrzegania,
  • szpitale informowały o swojej pracy i publikowały jej wyniki,
  • praktyka położnicza opierała się na wiarygodnych badaniach naukowych,
  • zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia były uwzględniane w praktyce polskich szpitali położniczych,
  • stworzono warunki dla istnienia i rozwoju pozaszpitalnych miejsc do porodu,
  • samodzielne i niezależne położne odgrywały główną rolę w opiece nad kobietą i noworodkiem.


sasakawa copy

GRI

sasakawa copy

https://www.rodzicpoludzku.pl/dokumenty/aktualnosci/15102019/konfa_wroclaw_na%20www.png

sasakawa copy

jeden procent

raporty red

raporty red

zorganizuj pokaz filmu zielony

iconka zamow publikacje

kobiety mowia www

sasakawa copy

iconka lektury obowiazkowe