Działania

Projekt "Na straży rodzić po ludzku"

NA STRAŻY  rodzić po ludzku

 

 

W 2018 r. Fundacja przeprowadziła pierwsze w Polsce badanie dotyczące przemocy wobec kobiet w szpitalach i na oddziałach położniczych. Wyniki badania pokazały, że ponad połowa kobiet doświadcza na porodówkach nadużyć, a 17% przemocy (werbalnej, psychicznej lub fizycznej). Stworzona przez Fundację ankieta elektroniczna umożliwia prowadzenie stałego monitoringu opieki okołoporodowej w 400 placówkach w Polsce dzięki czemu możliwe jest szybsze diagnozowanie problemów, wskazywanie konkretnych szpitali łamiących prawo i podejmowanie interwencji w placówkach.

 

1 stycznia 2019 r. Fundacja rozpoczęła realizację projektu NA STRAŻY "rodzić po ludzku". Celem projektu są działania związane z monitoringiem opieki okołoporodowej oraz działania rzecznicze z udziałem aktywistów lokalnych. 

 

W ramach projektu zamierzamy prowadzić działania z udziałem lokalnych aktywistek na rzecz poprawy opieki okołoporodowej w Polsce. Osoby biorące udział w projekcie działają w imieniu własnym i na rzecz idei „rodzenia po ludzku”. Planowane są debaty, spotkania z dyrekcjami szpitali, organami zarządzającymi placówkami oraz decydentami w ochronie zdrowia. 

Aktywistki działają dla dobra wspólnego, a w swoich działaniach kierują się zasadami obiektywizmu, rzetelności oraz jawności.

 

W projekcie biorą udział:

1. Justyna Chmiel

2. Anna Furmaniuk

3. Natalia Januchowska

4. Paulina Jermak

5. Wiesława Kobis

6. Magdalena Komsta

7. Anna Kwiatek-Kucharska

8. Renata Marszałek

9. Sandra Meuś

10. Małgorzata Mielczarek

11. Alicja Nowaczyk

12. Edyta Nowicka

13. Małgorzata Pilanowska

14. Marta Siwińska

15. Alicja Stańco-Wawrzyńska

16. Olga Vitoš

17. Dorota Wilk

18. Aleksandra Wilk-Przybysz

19. Ewa Woźnicka

20. Iwona Wróbel-Przebięda

 

Projekt finansowany z grantu Fundacji Batorego oraz środków własnych Fundacji Rodzić po Ludzku.

MLEKOTEKA - wspieramy mamy w karmieniu naturalnym.

Projekt MLEKOTEKA to inicjatywa promująca karmienie mlekiem kobiecym.

Kwestia karmienia noworodków, niemowląt i dzieci budzi wiele emocji. Niezależnie od przekonań wiadomym jest, że mleko mamy jest najlepszym pokarmem, jaki może dostać dziecko. Jednakże nie zawsze kobiety mają wystarczającą wiedzę i odpowiednie wsparcie, by mogło się to udać.


Celem naszej akcji jest zwiększenie świadomości i wiedzy na temat wartości mleka kobiecego, promocja karmienia piersią, pokazanie, że karmienie naturalne to nie tylko jedzenie, rozwianie mitów i wątpliwości oraz integracja środowiska wspierającego karmienie piersią.

Czytaj więcej: MLEKOTEKA - wspieramy mamy w karmieniu naturalnym.

Projekt "Na straży standradów opieki okołoporodowej"

Projekt ma charakter działań rzeczniczych na rzecz wdrożenia Standardów Opieki Okołoporodowej, w tym systemowej zmiany dostępności prowadzenia ciąży przez położne w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego. Jest kontynuacją długoletnich starań Fundacji w walce o to, by w polskiej opiece okołoporodowej obowiązywały jednolite standardy medyczne oparte na Prawach Pacjenta i nowoczesnych procedurach medycznych.

Czytaj więcej: Projekt "Na straży standradów opieki okołoporodowej"

Portal www.GdzieRodzic.info

W 2012 roku został uruchomiony portal internetowy www.GdzieRodzic.info . To jeden z ważniejszych programów Fundacji Rodzić po Ludzku łączący dwa ważne obszary działalności: monitoring i rzecznictwo opieki okołoporodowej oraz edukację skierowaną do rodziców oczekujących dziecka.

Czytaj więcej: Portal www.GdzieRodzic.info

Monitoring i rzecznictwo

Monitoring i rzecznictwo są jednymi z ważniejszych działań Fundacji Rodzić po Ludzku i w sposób bezpośredni realizują jej misję.

Czytaj więcej: Monitoring i rzecznictwo

Edukacja

Jednym z naszych statutowych celów jest edukacja. Od początku działania Fundacji realizujemy program edukacyjny dla personelu medycznego - położnych i lekarzy, którego filarami są konferencje, szkolenia i wydawnictwa.

Czytaj więcej: Edukacja

Kampanie społeczne

Akcja "Rodzić po ludzku" to najsłynniejsza i, w opinii specjalistów od public relations, najbardziej skuteczna akcja społeczna przeprowadzona w Polsce. Jej ogłoszenie rozpoczęło proces zmian korzystnych dla rodzących kobiet w szpitalach położniczych. Dzięki niej wyrażenie "rodzić po ludzku" weszło do potocznej polszczyzny. Dzięki niej wiele tysięcy kobiet podzieliło się swoimi doświadczeniami z porodu, co uruchomiło lawinę zmian, nie tylko w organizacji samych szpitali, ale także w sercach i umysłach wielu osób, pracujących na co dzień z kobietami.
 

Czytaj więcej: Kampanie społeczne

sasakawa copy

GRI

sasakawa copy

https://www.rodzicpoludzku.pl/dokumenty/aktualnosci/15102019/konfa_wroclaw_na%20www.png

sasakawa copy

jeden procent

raporty red

raporty red

zorganizuj pokaz filmu zielony

iconka zamow publikacje

kobiety mowia www

sasakawa copy

iconka lektury obowiazkowe