Działania

Projekt "Na straży praw rodzących w czasach kryzysu"

Fundacja w okresie od listopada 2020 r. do stycznia 2022 r. realizuje projekt "Na straży praw rodzących w czasach kryzysu". Projekt jest realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.

W ramach projektu opracowany został Raport "Opieka okołoporodowa podczas pandemii COVID-19 w świetle doświadczeń kobiet i personelu medycznego" prezentujący wyniki monitoringu oddziałów położniczych w oparciu o doświadczenia kobiet, perosnelu medycznego oraz dyrektorów szpitali. 

 

Okładka raport 2021

Czytaj więcej: Projekt "Na straży praw rodzących w czasach kryzysu"

Zbieramy doświadczenia położnych i lekarzy pracujących w czasie pandemii. Ankieta dla personelu placówek położniczych.

Drogie położne, lekarki, lekarze! Prosimy o wypełnienie anonimowej ankiety na temat pracy w pandemii na salach porodowych i oddziałach położniczych. Zależy nam, żeby się dowiedzieć, co Wam pomogło, a co utrudniało pracę w pandemii, na kogo mogliście liczyć, a co zawiodło. Jak wyglądały relacje z kobietami, a jak z przełożonymi? Czego się obawialiście? Co powinno zostać poprawione na przyszłość? Zależy nam na usłyszeniu Waszego głosu! 

 

projekty FB 79 

Czytaj więcej: Zbieramy doświadczenia położnych i lekarzy pracujących w czasie pandemii. Ankieta dla personelu...

Projekt "Fundacja silna dla kobiet w ciąży"

Projektu "Fundacja silna dla kobiet w ciąży" jest realizowany w latach 2019-2021 i sfinansowany przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030.

Czytaj więcej: Projekt "Fundacja silna dla kobiet w ciąży"

Głos matek 2020

Jak naprawdę rodziło się w Polsce w 2020? Ruszyła akcja "Głos matek ma moc zmiany". Zbieramy Wasze historie i doświadczenia. Jezeli rodziłaś w 2020 r. wypełnij ankietę o porodzie, opiece w szpitalu, warunkach, opowiedz o wsparciu jakie otrzymałaś, opowiedz jak byłaś traktowana. Czy musiałaś rodzić w maseczce, czy wspierała Cię bliska osoba?   

Wejdź na stronę i opowiedz o swoich doświadczeniach w anonimowej ankiecie: ankieta.rodzicpoludzku.pl Tylko od Was możemy się dowiedzieć jak wygląda opieka w konkretnym szpitalu.

 

projekty FB 40

 

Czytaj więcej: Głos matek 2020

Projekt "Na straży rodzić po ludzku"

NA STRAŻY  rodzić po ludzku

 

 

W 2018 r. Fundacja przeprowadziła pierwsze w Polsce badanie dotyczące przemocy wobec kobiet w szpitalach i na oddziałach położniczych. Wyniki badania pokazały, że ponad połowa kobiet doświadcza na porodówkach nadużyć, a 17% przemocy (werbalnej, psychicznej lub fizycznej). Stworzona przez Fundację ankieta elektroniczna umożliwia prowadzenie stałego monitoringu opieki okołoporodowej w 400 placówkach w Polsce dzięki czemu możliwe jest szybsze diagnozowanie problemów, wskazywanie konkretnych szpitali łamiących prawo i podejmowanie interwencji w placówkach.

 

Od stycznia do grudnia 2019 r. Fundacja realizowała projekt NA STRAŻY "rodzić po ludzku". Celem projektu były działania związane z monitoringiem opieki okołoporodowej oraz działania rzecznicze z udziałem 20 lokalnych aktywistek. 

 

W ramach projektu prowadzone były działania z udziałem lokalnych aktywistek na rzecz poprawy opieki okołoporodowej w Polsce. Osoby biorące udział w projekcie działały w imieniu własnym i na rzecz idei „rodzenia po ludzku”. Przeprowadzone były spotkania z dyrekcjami szpitali, debata w Łodzi z udziałem decydentów w ochronie zdrowia. 

Od 2019 aktywistki - strażniczki "rodzzić po ludzku" działają w wielu miastach Polski dla dobra wspólnego, a w swoich działaniach kierują się zasadami obiektywizmu, rzetelności oraz jawności.

 


 

Projekt finansowany z grantu Fundacji Batorego oraz środków własnych Fundacji Rodzić po Ludzku.

MLEKOTEKA - wspieramy mamy w karmieniu naturalnym.

Projekt MLEKOTEKA to inicjatywa promująca karmienie mlekiem kobiecym.

Kwestia karmienia noworodków, niemowląt i dzieci budzi wiele emocji. Niezależnie od przekonań wiadomym jest, że mleko mamy jest najlepszym pokarmem, jaki może dostać dziecko. Jednakże nie zawsze kobiety mają wystarczającą wiedzę i odpowiednie wsparcie, by mogło się to udać.


Celem naszej akcji jest zwiększenie świadomości i wiedzy na temat wartości mleka kobiecego, promocja karmienia piersią, pokazanie, że karmienie naturalne to nie tylko jedzenie, rozwianie mitów i wątpliwości oraz integracja środowiska wspierającego karmienie piersią.

Czytaj więcej: MLEKOTEKA - wspieramy mamy w karmieniu naturalnym.

Projekt "Na straży standradów opieki okołoporodowej"

Projekt ma charakter działań rzeczniczych na rzecz wdrożenia Standardów Opieki Okołoporodowej, w tym systemowej zmiany dostępności prowadzenia ciąży przez położne w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego. Jest kontynuacją długoletnich starań Fundacji w walce o to, by w polskiej opiece okołoporodowej obowiązywały jednolite standardy medyczne oparte na Prawach Pacjenta i nowoczesnych procedurach medycznych.

Czytaj więcej: Projekt "Na straży standradów opieki okołoporodowej"

Portal www.GdzieRodzic.info

W 2012 roku został uruchomiony portal internetowy www.GdzieRodzic.info . To jeden z ważniejszych programów Fundacji Rodzić po Ludzku łączący dwa ważne obszary działalności: monitoring i rzecznictwo opieki okołoporodowej oraz edukację skierowaną do rodziców oczekujących dziecka.

Czytaj więcej: Portal www.GdzieRodzic.info

Monitoring i rzecznictwo

Monitoring i rzecznictwo są jednymi z ważniejszych działań Fundacji Rodzić po Ludzku i w sposób bezpośredni realizują jej misję.

Czytaj więcej: Monitoring i rzecznictwo

Edukacja

Jednym z naszych statutowych celów jest edukacja. Od początku działania Fundacji realizujemy program edukacyjny dla personelu medycznego - położnych i lekarzy, którego filarami są konferencje, szkolenia i wydawnictwa.

Czytaj więcej: Edukacja

Kampanie społeczne

Akcja "Rodzić po ludzku" to najsłynniejsza i, w opinii specjalistów od public relations, najbardziej skuteczna akcja społeczna przeprowadzona w Polsce. Jej ogłoszenie rozpoczęło proces zmian korzystnych dla rodzących kobiet w szpitalach położniczych. Dzięki niej wyrażenie "rodzić po ludzku" weszło do potocznej polszczyzny. Dzięki niej wiele tysięcy kobiet podzieliło się swoimi doświadczeniami z porodu, co uruchomiło lawinę zmian, nie tylko w organizacji samych szpitali, ale także w sercach i umysłach wielu osób, pracujących na co dzień z kobietami.
 

Czytaj więcej: Kampanie społeczne

sasakawa copy

GRI

sasakawa copy

jeden procent

raporty red

raporty red

zorganizuj pokaz filmu zielony

iconka zamow publikacje

kobiety mowia www

sasakawa copy

iconka lektury obowiazkowe