Portal www.GdzieRodzic.info

W 2012 roku został uruchomiony portal internetowy www.GdzieRodzic.info . To jeden z ważniejszych programów Fundacji Rodzić po Ludzku łączący dwa ważne obszary działalności: monitoring i rzecznictwo opieki okołoporodowej oraz edukację skierowaną do rodziców oczekujących dziecka.

Celem tego programu było stworzenie platformy internetowej, która umożliwi Internautkom znalezienie odpowiedzi na najczęstsze pytanie kierowane do Fundacji Rodzić po Ludzku: "Gdzie rodzić?". Dzięki wyszukiwarce można znaleźć placówki położnicze najbliższe miejscu zamieszkania, porównać dane statystyczne dotyczące liczby urodzeń, odsetka cięć cesarskich i nacięć krocza oraz dowiedzieć się jakie dany szpital oferuje metody znieczulenia porodu.

Internautka może też zapoznać się z ofertą szpitala: czy są sale jednoosobowe, jak są wyposażone, czy możliwy jest poród w pozycjach wertykalnych, czy jest prawidłowo realizowany kontakt „skóra do skóry” po porodzie, jak wygląda opieka nad matką i dzieckiem, czy można spodziewać się pomocy przy karmieniu piersią. Dowie się również, czy w wybranej placówce jest szkoła rodzenia, jakie dokumenty potrzebne są przy przyjęciu do szpitala oraz jakie procedury obowiązują w izbie przyjęć. Te i wiele innych praktycznych informacji pomaga kobiecie w wyborze miejsca do porodu.


Celem www.GdzieRodzic.info jest dostarczenie wiarygodnych informacji opierających się nie tylko na deklaracjach szpitala, ale także na opinii konsumenckiej. Dlatego pod ofertą szpitala mamy, które już urodziły, mogą pozostawić komentarze weryfikujące informacje dostarczone przez placówkę, a także dokonać własnej oceny tej placówki.


Portal ma także charakter edukacyjny. Zamieszczamy na nim artykuły dotyczące ciąży, porodu i połogu, a także informacje o prawach przysługujących młodym rodzicom. Ważnym elementem, jest słownik terminów okołoporodowych.


W roku 2014 przeprowadziłyśmy aktualizację danych uzyskanych od szpitali, a w roku 2015 planujemy przebudowę portalu www.GdzieRodzic.info, aby ułatwić pozyskiwanie opinii na temat placówek (rozszerzenie skali ocen, stworzenie ankiety z pytaniami zamkniętymi) a przez to sprawniej  i rzetelniej przeprowadzać pogłębioną analizę opieki okołoporodowej w Polsce.

sasakawa copy

GRI

sasakawa copy

https://www.rodzicpoludzku.pl/dokumenty/aktualnosci/15102019/konfa_wroclaw_na%20www.png

sasakawa copy

jeden procent

raporty red

raporty red

zorganizuj pokaz filmu zielony

iconka zamow publikacje

kobiety mowia www

sasakawa copy

iconka lektury obowiazkowe