Edukacja

Jednym z naszych statutowych celów jest edukacja. Od początku działania Fundacji realizujemy program edukacyjny dla personelu medycznego - położnych i lekarzy, którego filarami są konferencje, szkolenia i wydawnictwa.

­Konferencje organizujemy od 1997 roku - stały się już naszą tradycją. Coroczne konferencje są okazją do spotkań dużej grupy osób zainteresowanych położnictwem widzianym z innej perspektywy niż wyłącznie medyczna. Tematy konferencji dotykają bardzo aktualnych,  "gorących" tematów - zwykle takich, o których milczą podręczniki. Na nasze konferencje, oprócz reprezentantów profesji medycznych, zapraszani są przedstawiciele innych dziedzin: psychologii, neurobiologii, antropologii, socjologii. Dyskutujemy o rozdrożach opieki okołoporodowej, potrzebach kobiet, roli położnych w opiece nad kobietą, konsekwencjach medykalizacji porodu. Promujemy też i tłumaczymy, czym jest "medycyna oparta na dowodach". Więcej o konferencjach

­Nasza oferta szkoleniowa skierowana jest do położnych, lekarzy, osób zajmujących się przygotowaniem do porodu. Prowadzimy kursy dla instruktorek szkół rodzenia, położnych środowiskowych i rodzinnych, położnych pracujących z kobietami na trakcie porodowym czy w oddziałach noworodkowych. Prowadzimy też szkolenia dotyczące prowadzenia porodu domowego. Więcej o ofercie szkoleniowej

­Przygotowujemy wiele wydawnictw, których zadaniem jest przekazanie nowoczesnej wiedzy i wskazówek przydatnych w codziennej praktyce. W naszej biblioteczce ukazały się wydawnictwa omawiające różne procedury oraz ważne aspekty opieki okołoporodowej, jak np. nacięcie krocza, łagodzenie bólu czy pierwszy kontakt z dzieckiem z perspektywy medycyny opartej na dowodach (EBM), emocjonalne problemy kobiet w okresie okołoporodowym, metody indukowania porodu. Więcej o naszych publikacjach i możliwościach ich zamówienia

Od kilku lat prowadzimy też działania edukacyjne na rzecz aktywnego uczestnictwa kobiet w opiece okołoporodowej pod hasłem "Wiesz, więc wybierasz - decyduj o swoim porodzie". Naszym celem jest, aby kobiety nie były biernymi pacjentkami, tylko mogły aktywnie wywierać wpływ na zmiany w opiece okołoporodowej poprzez wyrażanie swoich potrzeb i świadome podejmowanie decyzji co do technik i procedur medycznych stosowanych w placówkach położniczych. W ramach tych działań zostały opublikowane ulotki poświęcone najczęstszym interwencjom w trakcie porodu: nacięciu krocza, znieczuleniu, pierwszemu kontaktowi z dzieckiem, aktywnym pozycjom porodowym i in. Więcej o ulotkach i możliwości ich zamówienia

Stworzyliśmy również serię prawną - ulotki "Mamy prawa Mamy" omawiają prawa przysługujące kobiecie jako pacjentce szpitala i jako pracownikowi.

sasakawa copy

GRI

sasakawa copy

https://www.rodzicpoludzku.pl/dokumenty/aktualnosci/15102019/konfa_wroclaw_na%20www.png

sasakawa copy

jeden procent

raporty red

raporty red

zorganizuj pokaz filmu zielony

iconka zamow publikacje

kobiety mowia www

sasakawa copy

iconka lektury obowiazkowe