Monitoring i rzecznictwo

Tagi: akcja Rodzić po ludzku | opieka okołoporodowa | prawa kobiet | prawa pacjenta | standard opieki okołoporodowej

Monitoring i rzecznictwo są jednymi z ważniejszych działań Fundacji Rodzić po Ludzku i w sposób bezpośredni realizują jej misję.

Ciąża i macierzyństwo, mimo deklarowanego przez instytucje państwowe wsparcia, narażają kobiety na marginalizację, szczególnie na rynku pracy. Urodzenie dziecka powoduje obniżenie statusu materialnego, a dostęp kobiet do informacji i pomocy prawnej oraz do informacji o właściwej opiece medycznej jest utrudniony. Kobiety niezamożne są dyskryminowane w dostępie do właściwej opieki medycznej poprzez tolerowanie pobierania niezgodnych z prawem dodatkowych opłat za usługi medyczne.

 Monitorujemy w sposób ciągły przestrzeganie praw pacjenta w oddziałach położniczych, czego wynikiem było opracowanie i opublikowanie szczegółowego raportu na ten temat oraz wydanie poradnika dla personelu medycznego "Przykłady dobrych praktyk. Jak przestrzegać praw pacjenta". Opracowaliśmy również "Analizę uwarunkowań prawnych opieki okołoporodowej", odnoszącą się do praw pacjenta i ich gwarancji ustawowych" i "Analizę uwarunkowań prawnych zawodu położnej".

W ramach działań monitoringowych i rzeczniczych podjęliśmy wiele innych akcji, m. in.: akcja w sprawie refundacji szkół rodzenia przez NFZ, interwencje w sprawie działań ZUS, w wyniku, których wiele kobiet po porodzie zostało pozbawionych zasiłków i prawa do świadczeń medycznych.

W dalszym ciągu celem naszych działań jest:

  • poprawa ochrony praw człowieka, w szczególności przestrzegania praw pacjenta w opiece okołoporodowej
  • monitorowanie działań władz publicznych w zakresie diagnozowania i zaspokajania potrzeb kobiet w okresie okołoporodowym i kształtowania odpowiedniej opieki zdrowotnej
  • monitorowanie procesu wdrażania przepisów prawa dotyczących standardów opieki okołoporodowej, zapewniających respektowanie praw pacjenta, potrzeb kobiet oraz wymogów medycyny opartej na dowodach naukowych (EBM, Evidence Based Medicine)
  • rzecznictwo interesów kobiet jako pacjentek oraz na rynku pracy
  • poprawa dostępu do informacji i pomocy prawnej dla kobiet w ciąży i matek małych dzieci
  • wzmocnienie postawy konsumenckiej i wzrost świadomości prawnej kobiet jako pacjentek.

Ostatnie raporty:

                          2018 raport zdjecie

                           R med

raport monitoring zdjecie

raport fb1

raport z monitoringu 

sasakawa copy

GRI

sasakawa copy

https://www.rodzicpoludzku.pl/dokumenty/aktualnosci/15102019/konfa_wroclaw_na%20www.png

sasakawa copy

jeden procent

raporty red

raporty red

zorganizuj pokaz filmu zielony

iconka zamow publikacje

kobiety mowia www

sasakawa copy

iconka lektury obowiazkowe