Projekt "Na straży praw rodzących w czasach kryzysu"

Fundacja rozpoczęła realizację nowego projektu "Na straży praw rodzących w czasach kryzysu". W ramach projektu przeprowadzony zostanie monitoring sytuacji w szpitalach i na oddziałach położniczych oraz przestrzegania praw pacjenta i Standardu Organizacyjnego Opieki Okołoporodowej w Polsce w czasie pandemii COVID-19.

Jezeli urodziłaś w czasach pandemii wypełnij ankietę: ANKIETA

 

projekty FB 76

 

 

Zebrane doświadczenia 8 tys. kobiet, personelu medycznego oraz szpitali pozwolą na przygotowanie raportu o przestrzeganiu praw kobiet rodzących w czasie pandemii w 2020 r. W oparciu o wyniki i opracowane rekomendacje dla Ministra Zdrowia, konsultantów oraz szpitali, będą prowadzone działania rzecznicze dotyczące wdrożenia mechanizmów zapobiegających łamaniu praw człowieka w sytuacji pandemii lub kryzysów w przyszłości. 

Równocześnie będzie prowadzony stały monitoring stanowienia prawa i sytuacji w szpitalach w 2021 r. przy wsparciu lokalnych aktywistek oraz będzie udzielane wsparcie prawne dla kobiet w czasie pandemii w 2021 r. 

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.

 

 

 

 

sasakawa copy

GRI

sasakawa copy

https://www.rodzicpoludzku.pl/dokumenty/aktualnosci/15102019/konfa_wroclaw_na%20www.png

sasakawa copy

jeden procent

raporty red

raporty red

zorganizuj pokaz filmu zielony

iconka zamow publikacje

kobiety mowia www

sasakawa copy

iconka lektury obowiazkowe