Mówimy NIE maseczkom w czasie porodu

Zdaniem Fundacji sala porodowa nie jest miejscem ogólnodostępnym, a co z tym związane, kobieta rodząca w I, II lub III okresie porodu nie jest zobligowana do zasłaniania nosa ani ust. Wysłałyśmy nasze stanowisko do dyrektorów wszystkich szpitali w Polsce.

Czytaj więcej: Mówimy NIE maseczkom w czasie porodu

Porody rodzinne znów możliwe w Lublinie

Dobre wieści! Przywrócone zostały od 1 marca br. porody z osobą towarzyszącą w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Lublinie. Nasza interwencja u Wojewody Lubelskiego i w Urzędzie Marszałkowskim poskutkowała.

Czytaj więcej: Porody rodzinne znów możliwe w Lublinie

Stajemy po stronie kobiet w Bielsko Białej!

Kobiety w Bielsko-Białej wzięły sprawy w swoje ręce i aktywnie piszą do dyrektorów szpitali i Rzecznika Praw Pacjenta wnioski o wznowienie porodów rodzinnych. W całym mieście nie ma żadnego szpitala, który by to umożliwiał. 

Czytaj więcej: Stajemy po stronie kobiet w Bielsko Białej!

Walczymy o porody rodzinne na Podkarpaciu!

Otrzymałyśmy od Was liczne skargi związane z niedostępnością porodów rodzinnych w województwie podkarpackim. Informowałyście nas, że jeszcze w styczniu w żadnym szpitalu w regionie nie były możliwe porody rodzinne!!! Skontaktowałyśmy się z prawie wszystkimi szpitalami w regionie i jedynie dwa z nich planowały przywrócenie porodów rodzinnych. 

Czytaj więcej: Walczymy o porody rodzinne na Podkarpaciu!

Szczepienia rodziców dzieci hospitalizowanych

Fundacja zwróciła się do Ministerstwa Zdrowia z apelem o zakwalifikowanie rodziców dzieci hospitalizowanych (nie będących wcześniakami) przebywających na oddziałach Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka bezzwłocznie do szczepień przeciwko COVID-19. 

Czytaj więcej: Szczepienia rodziców dzieci hospitalizowanych

Nie ustajemy w walce o porody rodzinne!

 

Nie ustajemy w walce o porody rodzinne! Wysłałyśmy nasze stanowisko na temat możliwości przeprowadzania porodów rodzinnych do dyrektorów wszystkich szpitali w Polsce. Wskazujemy w nim, że w przypadku, gdy szpital spełnia wszystkie wymogi zaleceń Konsultantów krajowych  dniu 15 lipca 2020 r. porody rodzinne powinny się odbywać!

Czytaj więcej: Nie ustajemy w walce o porody rodzinne!

Interweniujemy w Puławach!

Otrzymałyśmy ogromną liczbę skarg w związku z nieprawidłowościami i brakiem poszanowania praw pacjenta w szpitalu w Puławach. Sytuacja w tym szpitalu jest tak dramatyczna, że zdecydowałyśmy się wystąpić z wnioskiem o udostępnienie informacji o procedurach okołoporodowych obowiązujących w szpitalu, ilości wykonywanych w ostatnim czasie porodów przez cesarskie cięcie, możliwości karmienia piersią, izolacji noworodków. Złożyłyśmy również wniosek o zmianę procedur oraz dostosowanie ich do minimum wynikającego ze Standardu Opieki Okołoporodowej. 

Czytaj więcej: Interweniujemy w Puławach!

Porody rodzinne w kujawsko-pomorskim przywrócone!

Po interwencji Fundacji dotychczasowe zalecenie wojewody skutkujące w praktyce zakazem porodów rodzinnych w kujawsko-pomorskim zostało odwołane! Na początku października Wojewoda zalecił kierownikom prowadzącym działalność leczniczą na terytorium województwa „odwołać w szpitalnych oddziałach ginekologiczno-położniczych obecność osób towarzyszących przy poradach (porody rodzinne)”.  

Czytaj więcej: Porody rodzinne w kujawsko-pomorskim przywrócone!

ODPOWIEDŹ MINISTERSTWA ZDROWIA NA NASZE POSTULATY – działania zostały podjęte

Fundacja otrzymała odpowiedź Ministerstwa Zdrowia. Czytamy w niej, że 30 listopada br., MZ wystosowało prośbę do konsultantów wojewódzkich oraz krajowych, aby podjęli działania informacyjne dla ordynatorów oddziałów ginekologiczno-położniczych oraz neonatologicznych na terenie całego kraju w następujących tematach:

Czytaj więcej: ODPOWIEDŹ MINISTERSTWA ZDROWIA NA NASZE POSTULATY – działania zostały podjęte

INTERWENIUJEMY U WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Już we wrześniu wojewoda kujawsko-pomorski wydał zalecenia do wszystkich podległych mu szpitali wskazujące na konieczność odwołania porodów rodzinnych. Chociaż takie zalecenia nie są obowiązującym prawem, ich wydźwięk i treść są jednoznaczne, w praktyce pozbawiając dyrektorów szpitali możliwości działania.

Czytaj więcej: INTERWENIUJEMY U WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO

SPRZECIW WOBEC ZALECEŃ POLSKIEGO TOWARZYSTWA NEONATOLOGICZNEGO

W ostatnich dniach Polskie Towarzystwo Neonatologiczne wydało zalecenia dotyczące postępowania z noworodkiem w przypadku podejrzenia/potwierdzenia zakażenia SARS-CoV-2 u matki oraz z rozpoznaniem u niej zakażenia SARS-CoV-2. Chociaż takie zalecenia nie są obowiązującym prawem mają one ogromny wpływ na to, jak wyglądają procedury w szpitalach i jakie postępowanie jest proponowane rodzącym i ich dzieciom. 

Czytaj więcej: SPRZECIW WOBEC ZALECEŃ POLSKIEGO TOWARZYSTWA NEONATOLOGICZNEGO

ODPOWIEDŹ MINISTERSTWA ZDROWIA I NASZ KOMENTARZ

Mamy odpowiedź Ministerstwa Zdrowia na naszą wspólną petycję w sprawie izolacji noworodków.  W naszej opinii Ministerstwo nie traktuje w sposób wystarczająco poważny ani głosów 115 tysięcy obywatel, ani tego co się dzieje z dziećmi i ich rodzicami na porodówkach. 

Czytaj więcej: ODPOWIEDŹ MINISTERSTWA ZDROWIA I NASZ KOMENTARZ

Napisz do swojego konsultanta! Niech się dowie!

Konsultanci krajowi i wojewódzcy pełnią rolę doradczą i nadzorczą co do poszczególnych aspektów opieki medycznej w polskim systemie ochrony zdrowia. Ich stanowisko stanowi niezwykle istotny wkład dla pracy polskich lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych,położnych i innych pracowników ochrony zdrowia.

Czytaj więcej: Napisz do swojego konsultanta! Niech się dowie!

5 najpilniejszych postulatów do Ministra Zdrowia

Szanowny Panie Ministrze, 

W odpowiedzi na Pańskie pismo (znak: ZPR.6721.256.2020.JK) dotyczące sytuacji i możliwych rozwiązań w zakresie opieki okołoporodowej w czasie epidemii, proszę o zapoznanie się z poniżej przedstawionym stanowiskiem Fundacji Rodzić po Ludzku (dalej „Fundacja”). 

1.  Odnosząc się do pierwszego postulatu dotyczącego realnego przywrócenia porodów rodzinnych niestety nie jestem w stanie podzielić Pańskiego entuzjazmu w tym zakresie. Każdego dnia otrzymujemy sygnały od kobiet, że utrzymującym standardem jest zakaz porodów z osobą towarzyszącą, tylko w niewielkiej liczbie szpitali jest on wciąż możliwy.

Czytaj więcej: 5 najpilniejszych postulatów do Ministra Zdrowia

Maseczki podczas porodu - jesienna aktualizacja

Pandemia Covid – 19 trwa  od wielu miesięcy. Przez ten czas Fundacja Rodzić po Ludzku udziela wsparcia kobietom w zakresie opieki okołoporodowej. Pomimo szeregu pism, stanowisk i sprzeciwów, które wystosowaliśmy, wygląda na to, że nasza pomoc jest nadal potrzebna. W chwili obecnej po raz kolejny znajdujemy się w innym reżimie prawnym i sanitarnym niż jeszcze kilka tygodni temu. 

Czytaj więcej: Maseczki podczas porodu - jesienna aktualizacja

Opóźnienia w wypłacie świadczeń z ZUS

Piszecie do nas, że w wielu miejscach w Polsce dochodzi do opóźnień w wypłacie Waszych świadczeń chorobowych i macierzyńskich z ZUS. Wiemy, że dla wielu osób te świadczenia stanowią bardzo ważną część domowego budżetu.

Czytaj więcej: Opóźnienia w wypłacie świadczeń z ZUS

Odmowa wypisu dziecka ze szpitala w sytuacji zakażenia matki COVID-19

Do Fundacji Rodzić po Ludzku napływa coraz więcej skarg kobiet, którym z powodu pozytywnego wyniku testu na COVID-19 odmówiono prawa do zabrania noworodka po porodzie ze szpitala do domu. Zdaniem Fundacji taka procedura stanowi bezpodstawne ograniczenia praw rodzicielskich

Pamiętaj, że zalecenia Konsultanta Krajowego w dziedzinie neonatologii oraz Prezesa Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego nie są powszechnie obowiązującym prawem, pełnią raczej rolę rekomendacji i wskazówek. Jeśli spotkało Cię takie zachowanie ze strony szpitala pamiętaj:

Czytaj więcej: Odmowa wypisu dziecka ze szpitala w sytuacji zakażenia matki COVID-19

Oświadczenie matki w sprawie opieki na dzieckiem w sytuacji zakażenia koronawirusem

Oświadczenie dla rodzica, który nie zgadza się na izolowanie swojego dziecka. Jeśli oczekujesz na wynik testu w kierunku COVID-19 lub masz pozytywny wynik testu i chcesz zajmować się swoim dzieckiem - możesz skorzystać z OŚWIADCZENIA. 

Czytaj więcej: Oświadczenie matki w sprawie opieki na dzieckiem w sytuacji zakażenia koronawirusem

Interwencja do Ministra Zdrowia w sprawie pozbawiania rodziców władzy rodzicielskiej

SPRZECIW

wobec Zalecenia Ministerstwa Zdrowia opracowanego przez Konsultanta Krajowego w dziedzinie neonatologii oraz Prezesa Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego dotyczącego sposobu postępowania w związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną w przypadku noworodków matek zakażonych lub z podejrzeniem COVID-19 wydanego w dniu 29 września 2020 r.

(dalej „Zalecenia”)

 

W imieniu Fundacji Rodzić po Ludzki (zwanej dalej „Fundacją”) składam sprzeciw  wobec Zaleceń z uwagi na niepokojące informacje docierające do Fundacji bezpośrednio od samych matek, jak również od personelu medycznego z oddziałów szpitalnych w całym kraju, a dotyczących odgórnego rozłączania matek z noworodkami na etapie „wyjścia matki do domu”. Sprzeciw dotyczy:

I. zalecenia rozłączania matki zarażonej SARS-CoV-2 od dziecka w momencie wypisu z placówki leczniczej po porodzie, wyłącznie na podstawie decyzji personelu medycznego, a nie zgodnie z obowiązującym prawem na terenie Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie orzeczenia sądu w zakresie ograniczenia praw rodzicielskich; 

Czytaj więcej: Interwencja do Ministra Zdrowia w sprawie pozbawiania rodziców władzy rodzicielskiej

Podsumowanie spotkania u Rzecznika Praw Pacjenta - 26.10.2020 r.

Przedstawicielki Fundacji na spotkaniu z zespołem Rzecznika Praw Pacjenta

 

W poniedziałek 26 października przedstawicieli Fundacji spotkały się się z zespołem Rzecznika Praw Pacjenta. Podczas niemal dwugodzinnego spotkania poruszono szereg tematów związanych z opieką okołoporodową w Polsce, w kontekście epidemi i procedur z tym związanych. 

1.  Zwróciłyśmy uwagę zespołu RPP na problem braku możliwości kontaktu rodziców wcześniaków z dziećmi pozostającymi na oddziałach neonatologicznych (w tej sprawie ostatnio złożyłyśmy petycję do Ministra Zdrowia - zobacz tutaj. Podkreśliłyśmy, że rodzice wcześniaków powinni być traktowani jako część zespołu medycznego, zwróciłyśmy również uwagę na dramatyczną sytuację w CZMP oraz w Poznaniu. Zachęciłyśmy RPP do wypracowania wspólnie z Rzecznikiem Praw Obywatelskich oraz Rzecznikiem Praw Dziecka jednolitego stanowiska. Ponadto zasugerowałyśmy, aby wprowadzić odpowiednie zmiany legislacyjne tak, aby zapewnić, że prawa dzieci i ich rodziców będą w tym zakresie przestrzegane.

Czytaj więcej: Podsumowanie spotkania u Rzecznika Praw Pacjenta - 26.10.2020 r.

sasakawa copy

GRI

sasakawa copy

https://www.rodzicpoludzku.pl/dokumenty/aktualnosci/15102019/konfa_wroclaw_na%20www.png

sasakawa copy

jeden procent

raporty red

raporty red

zorganizuj pokaz filmu zielony

iconka zamow publikacje

kobiety mowia www

sasakawa copy

iconka lektury obowiazkowe