Interwencja ws. pobierania opłat za poród z osobą towarzyszącą / Szpital Kliniczny MSW w Warszawie

List interwencyjny Fundacji z dn. 16.09.2014 r. skierowany do Centralnego Szpitala Klinicznego MSW w Warszawie:

Skan_listu

Odpowiedź Centralnego Szpitala Klinicznego MSW w Warszawie z dn. 30.10.2014 r.:

Skan_listu

Odpowiedź Fundacji z dn. 20.11.2014 r.:

Skan_listu

Kolejne pismo ponaglające po braku odpowiedzi ze strony szpitala z dn. 13.01.2015 r.:

Skan_listu

Odpowiedź Centralnego Szpitala Klinicznego MSW w Warszawie z dn. 20.01.2015 r.:

Skan_listu

Szpital do tej pory utrzymuje pobieranie opłaty za pobyt osoby towarzyszącej w porodzie. Ponieważ szpital nie odstepuje od swojego stanowiska, zwróciłysmy się do Rzecznika Praw Pacjenta, aby przyjrzał się sprawie.