Interwencja ws. pobierania opłat za poród z osobą towarzyszącą / Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie

List interwencyjny Fundacji z dn. 16.09.2014 r. skierowany do Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie:

Skan_listu

Odpowiedź Specjalistycznego Szpitala w Kościerzynie z dn. 05.11.2014 r.

Skan_listu

Po naszej interwencji Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie zniósł opłaty za pobyt osoby towarzyszącej.