Interwencja ws. pobierania opłat za poród z osobą towarzyszącą / Szpital im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku

W wyniku doniesień dziennikarza Piotra Walczaka z www.dziendobrybialystok.pl podjełyśmy interwencję ws. zawyżonych opłat za pobyt osoby towarzyszącej podczas porodu pobieranych przez szpital im. Jędzeja Śniadeckiego w Białymstoku.

W wyniku naszej interwencji popartej przez Rzecznika Praw Pacjenta opłaty zostały zniesione.

pierwsze_pismo_fundacji

odpowiedz_szpitala

interwencja_Rzecznika_Praw_Pacjenta

oficjalne_zarzadzenie_szpitala_o_zniesieniu_oplat