Korespondencja w sprawie analizy prawnej dotyczącej standardów opieki okołoporodowej.

Korespondencja Fundacji Rodzić po Ludzku z Ministerstwem Zdrowia dotycząca analizy prawnej standardów organizacyjnych opieki okołoporodowej.

Pismo Fundacji w sprawie analizy prawnej - 23.01.17 r.

Skarga do sądu na bezczynność Ministra - 07.03.17 r.

Odpowiedź Ministerstwa - 22.03.17 r.

Wyrok sądu - 19.10.17 r.

sasakawa copy

GRI

sasakawa copy

https://www.rodzicpoludzku.pl/dokumenty/aktualnosci/15102019/konfa_wroclaw_na%20www.png

sasakawa copy

jeden procent

raporty red

raporty red

zorganizuj pokaz filmu zielony

iconka zamow publikacje

kobiety mowia www

sasakawa copy

iconka lektury obowiazkowe