Korespondencja w sprawie analizy prawnej dotyczącej standardów opieki okołoporodowej.

Korespondencja Fundacji Rodzić po Ludzku z Ministerstwem Zdrowia dotycząca analizy prawnej standardów organizacyjnych opieki okołoporodowej.

Pismo Fundacji w sprawie analizy prawnej - 23.01.17 r.

Skarga do sądu na bezczynność Ministra - 07.03.17 r.

Odpowiedź Ministerstwa - 22.03.17 r.

Wyrok sądu - 19.10.17 r.