Standardy Opieki Okołoporodowej- prace nad projektem

- praca zespołu ekspertów pracujących nad projektem Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Standardów Opieki Okołoporodowej.

 

Protokoły z posiedzeń:

I posiedzenie zespołu w Ministerstwie Zdrowia

II posiedzenie zespołu w Ministerstwie Zdrowia

III posiedzenie zespołu w Ministerstwie Zdrowia

IV posiedzenie zespołu w Ministerstwie Zdrowia

V posiedzenie zespołu w Ministerstwie Zdrowia

VI posiedzenie zespołu w Ministerstwie Zdrowia

VII posiedzenie zespołu w Ministerstwie Zdrowia

 

Stanowisko Fundacji  w sprawie projektu Rozporządzenia Ministra Zdrowia dotyczącego Standardu Organizacyjnego Opieki Okołoporodowej

Pismo Fundacji - konsultacje społeczne dotyczące projektu Rozporządzenia Ministra Zdrowia dotyczącego Standardu Organizacyjnego Opieki Okołoporodowej