Wniosek do Rzecznika Praw Pacjenta o podjęcie działań informacyjnych wobec szpitali

W dniu 5 czerwca Fundacja skierowała pismo do Rzecznika Praw Pacjenta o podjęcie działań informacyjnych dotyczących realizacji praw kobiet do informacji i rozesłanie do szpitali nakazu umieszczenia na stronach placówek informacji o nadzwyczajnych procedurach przyjęcia do szpitala w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego.   

Do Fundacji Rodzić po Ludzku wpływają informacje od kobiet w ciąży, które informują, że informacje o procedurach, którym w związku z sytuacją epidemiologiczną są lub będą obligatoryjnie poddawane otrzymują dopiero na Izbach Przyjęć. Dotyczy to między innymi oczekiwania posiadania wyniku testu osoby towarzyszącej, wykonywania testu na COVID-19 u kobiety, procedury rozdzielania z dzieckiem po porodzie do momentu otrzymania wyniku testu. 

Jeśli bliska jest Ci misja Fundacji Rodzić po Ludzku, prosimy o wsparcie naszych działań. Można nas wesprzeć przekazując 1% podatku, wpłacając darowiznę lub organizując zbiórkę urodzinową na Facebooku. Dzięki Pani wsparciu, będzie możliwe dalsze niesienie pomocy kobietom w czasie pandemii COVID-19, monitoring szpitali oraz interwencje prawne. Dziękuję! https://gdzierodzic.info/wesprzyj-nas/.

Informacji o procedurach brakuje na oficjalnych stronach szpitali. Ich brak uniemożliwia kobietom podjęcie świadomej decyzji odnośnie wyboru miejsca porodu. Pacjentki przyjeżdżając do szpitala powinny mieć wiedzę, jakie procedury je czekają i te informacje powinny być jasne i ogólnodostępne na stronach internetowych szpitali. 

Pismo Fundacji do Rzecznika Praw Pacjenta - 05.06.2020 r.

sasakawa copy

GRI

sasakawa copy

https://www.rodzicpoludzku.pl/dokumenty/aktualnosci/15102019/konfa_wroclaw_na%20www.png

sasakawa copy

jeden procent

raporty red

raporty red

zorganizuj pokaz filmu zielony

iconka zamow publikacje

kobiety mowia www

sasakawa copy

iconka lektury obowiazkowe