Wniosek do Ministra Zdrowia o podjęcie natychmiastowych działań dotyczących umożliwienia kontaktu rodzicom i opiekunom dzieci hospitalizowanych.

W piśmie skierowanym przez Ministerstwo Zdrowia do Fundacji Rodzić po Ludzku w dniu 21. maja br., będącym odpowiedzią na wcześniejszy wniosek Fundacji o podjęcie pilnych działań na rzecz zaprzestania stosowania szkodliwych procedur w opiece neonatologicznej w części szpitali, znalazła się informacja od Konsultant krajowej w dziedzinie neonatologii, Prof. Ewy Helwich, o pracach nad nowymi zaleceniami, które mają umożliwić przywrócenie odwiedzin w oddziałach neonatologicznych. Od tamtego momentu minęło już 6 tygodni. W tym czasie nie zostały opublikowane żadne nowe zalecenia Konsultant krajowej w dziedzinie neonatologii, a jednocześnie do Fundacji napływają kolejne niepokojące sygnały dotyczące ograniczania kontaktu hospitalizowanych noworodków z ich rodzicami i wpływu tych praktyk na zdrowie fizyczne i psychiczne tych dzieci oraz ich matek i całych rodzin. 

Jak długo jeszcze polskie rodziny, personel medyczny sprawujący opiekę nad najmłodszymi pacjentami oraz dyrektorzy placówek mają czekać na odpowiednie zalecenia i procedury? 

Jesteśmy oburzone opieszałością Konsultant krajowej w dziedzinie neonatologii oraz Ministerstwa Zdrowia, jako organu odpowiedzialnego za pracę konsultantów, koordynację organizacji opieki zdrowotnej w Polsce i wyznaczającego standardy, do których powinny dążyć wszystkie podmioty świadczące opiekę zdrowotną.

Potrzebujemy Waszego wsparcia, aby być niezależne i patrzeć instytucjom i władzy na ręce, sprawdzać 400 porodówek, interweniować, dawać Wam wsparcie i dostarczać informacji. Teraz, w okresie pandemii musimy być silne i skuteczne, prężnie działać dla Was i zmieniać porodówki. Jak możecie wspierać nasze działania?

☕️kawą czyli przekazując Fundacji raz w miesiącu darowiznę nr konta: 79 1560 0013 2353 7811 8000 0001,  https://gdzierodzic.info/wspieram/ 

możesz wesprzeć darowizną naszą zbiórkę "Na pomoc  matkom"   www.facebook.com/donate/567155160902294/ 

organizując zbiórkę na Facebooku z okazji narodzin dziecka lub swoich urodzin

www.facebook.com/fundacjarodzicpoludzku/fundraisers/ 

przekazując raz w roku 1% swojego podatku KRS: 0000 150 773

Jeżeli to w jakich warunkach rodzą się dzieci w Polsce, a kobiety zostają matkami jest dla Ciebie ważne, dorzuć cegiełkę, wpływaj na zmiany!

tort

Opieszałość ta, każdego dnia może potęgować ból i powodować nieodwracalne szkody zdrowotne u noworodków, ich matek i rodzin. Negatywne skutki izolacji hospitalizowanych noworodków od ich opiekunów opisałyśmy szczegółowo w naszym piśmie z dnia 18 czerwca 2020.

Z tymi skutkami będą się musiały zmierzyć tysiące rodzin w Polsce. Brak działań Ministerstwa Zdrowia mających na celu, jak najszybsze ograniczenie negatywnego wpływu zakazu odwiedzin pacjentów w szpitalach na zdrowie hospitalizowanych noworodków i ich rodzin jest tym bardziej skandaliczny, że środki ostrożności związane z pandemią COVID-19 są powszechnie znoszone w innych obszarach życia codziennego, w których ograniczenia epidemiczne nie stanowią zagrożenia dla zdrowia i życia obywateli. Co więcej, jesteśmy przekonane, że Ministerstwo Zdrowia nie tylko ma obowiązek takie działania podjąć, ale także, że z pomocą swoich konsultantów krajowych i innych specjalistów ma możliwość już teraz wesprzeć podmioty świadczące opiekę zdrowotną w umożliwieniu kontaktu rodziców z hospitalizowanymi noworodkami poprzez opracowanie odpowiednich procedur i zaleceń.

 

Wobec powyższego, ponownie apelujemy do Pana, jako Ministra Zdrowia o jak najszybsze podjęcie działań w tej sprawie. 

 

Do wiadomości:

1. Biuro Rzecznika Praw Pacjenta

2. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich

 

sasakawa copy

GRI

sasakawa copy

https://www.rodzicpoludzku.pl/dokumenty/aktualnosci/15102019/konfa_wroclaw_na%20www.png

sasakawa copy

jeden procent

raporty red

raporty red

zorganizuj pokaz filmu zielony

iconka zamow publikacje

kobiety mowia www

sasakawa copy

iconka lektury obowiazkowe