Złożenie petycji do Ministra Zdrowia

19 października złożyłyśmy petycję W obronie noworodków przebywając w szpitalu".

Pod petycją do Ministra Zdrowia podpisało 112 177 obywateli! Liczymy na ludzką reakcję Ministra.

Szanowny Panie Ministrze, 

Petycja „W obronie noworodków przebywających w szpitalach w Polsce”

Każdego dnia w Polsce prawie tysiąc kobiet rodzi swoje dziecko, kilkadziesiąt z tych dzieci rodzi się przedwcześnie lub choruje. Każdy dzień jest tu na wagę złota, aby zminimalizować stres i długofalowe skutki izolacji dziecka od rodzica.

Dlatego my, obywatele, zwracamy się do Pana z apelem. Proszę stanąć po stronie hospitalizowanych noworodków i ich matek. Nie powinny być rozdzielane! Ta sprawa wymaga Pana natychmiastowej interwencji!

Hospitalizowane noworodki w naszym kraju oraz ich rodzice znaleźli się w dramatycznej sytuacji. W wielu placówkach tygodniami, czy wręcz miesiącami, rodzic nie ma możliwości zajmowania się swoim dzieckiem.

nie ignoruj

Dziecko pozbawione wsparcia jedynej osoby, jaką znało jeszcze z życia płodowego, przeżywa jedną z największych traum swojego życia. Ogromny stres przeżywają także rodzice dzieci. Niezależnie od tego jak bardzo pomocny jest personel medyczny w szpitalu, nie zastąpi on rodzica. Długotrwałe pozbawienie dziecka kontaktu ze swoim rodzicem/opiekunem może mieć negatywny wpływ na jego rozwój.

Ograniczenie obecności rodzica często wynika z kwestii organizacyjnych szpitala, kierownictwo placówki obawia się rozprzestrzeniania koronawirusa. Takie postępowanie wobec dzieci oceniamy jako nieludzkie. EPIDEMIA nie zwalnia nas z empatii i kierowania się szeroko pojętym bezpieczeństwem medycznym!

Do Pana, jako osoby odpowiedzialnej za realizację konstytucyjnego obowiązku zapewnienia dzieciom szczególnej opieki, zwracamy się z naszym apelem. Nie wolno rozdzielać dzieci od rodzica/opiekuna! Rodzic, zgodnie z ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ma prawo zajmować się swoim dzieckiem przez całą dobę, co gwarantuje mu także Europejska Karta Praw Dziecka. Apelujemy zatem o umożliwienie rodzicom/opiekunom zajmowania się noworodkami przez całą dobę na wszystkich oddziałach szpitalnych.

 

Uzasadnienie:

- Według współczesnej wiedzy rodzic jest istotnym elementem zespołu leczącego dziecko.

- Kontakt fizyczny z dzieckiem (kangurowanie) wpływa na zmniejszenie liczby bezdechów, szybsze przybieranie na wadze i szybszy wypis z placówki.

- Hospitalizacja i zabiegi medyczne są niezbędne dla zdrowia i przeżycia dzieci. Związany z nimi stres może prowadzić do negatywnych konsekwencji w życiu dorosłym.

- Dla wcześniaka z bardzo niską masą urodzeniową, zwykłe czynności pielęgnacyjne, takie jak np. zmiany pieluch czy ważenie, uruchamiają reakcję stresową. Wskazują na to wyniki badań. Według nich już podczas przyjęcia na Oddział Intensywnej Opieki Neonatologicznej, noworodek poddawany jest średnio 60 procedurom, z których część uznać można jako bolesne i inwazyjne.

- Do krótkoterminowych konsekwencji przedłużonego odczuwania bólu i dyskomfortu należą m.in. zmiany w interakcjach noworodka z otoczeniem: zmniejszenie jego zdolności do angażowania się i podtrzymywania kontaktu z rodzicami.

- Długoterminowo wysoki poziom stresu, który towarzyszy bólowi (np. duża liczba zabiegów naruszających barierę skóry), związany jest ze zmniejszonym rozwojem istoty białej w mózgu oraz okołokorowej istoty szarej, z opóźnionym rozwojem ruchowym i poznawczym u przedszkolaków, zmienioną aktywnością osi podwzgórze przysadka nadnercza oraz zaburzeniami zachowania o charakterze internalizacyjnym w okresie szkolnym.

Ze względu na obecny stan wiedzy dotyczący powyższych konsekwencji wprowadzane są działania, których celem jest zmniejszenie stresu odczuwanego przez noworodki. Możliwość kontaktu z rodzicem, muzykoterapia, kangurowanie, podawanie wcześniakom glukozy przed pobraniem krwi to działania, które prowadzą do zmniejszenia poziomu stresu u przedwcześnie urodzonych dzieci. Zmniejszenie stresu chorego dziecka nie jest “fanaberią”! Należy o tym pamiętać. To czynnik chroniący niedojrzały układ nerwowy dziecka oraz inwestycja w jego przyszłe godne życie.

W związku z powyższym apelujemy: Panie Ministrze, prosimy umożliwić stały kontakt chorego dziecka z przynajmniej jednym rodzicem/opiekunem na wszystkich oddziałach szpitalnych!

1. Petycja do Ministra Zdrowia - 19.10.2020 r.

Pismo przewodnie do petycji

Komentarze sygnatariuszy petycji

2. Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia - 18.11.2020 r.

 

Do wiadomości: 

1. Prezes Narodowego  Zdrowia 

2. Rzecznik Praw Pacjenta 

3. Rzecznik Praw Obywatelskich 

4. Rzecznik Praw Dziecka

☕️kawą czyli przekazując Fundacji raz w miesiącu darowiznę nr konta: 79 1560 0013 2353 7811 8000 0001,  https://gdzierodzic.info/wspieram/ 

możesz wesprzeć darowizną naszą zbiórkę "Na pomoc  matkom"   www.facebook.com/donate/567155160902294/ 

organizując zbiórkę na Facebooku z okazji narodzin dziecka lub swoich urodzin

www.facebook.com/fundacjarodzicpoludzku/fundraisers/ 

przekazując raz w roku 1% swojego podatku KRS: 0000 150 773

Jeżeli to w jakich warunkach rodzą się dzieci w Polsce, a kobiety zostają matkami jest dla Ciebie ważne, dorzuć cegiełkę, wpływaj na zmiany!

tort

 

sasakawa copy

GRI

sasakawa copy

https://www.rodzicpoludzku.pl/dokumenty/aktualnosci/15102019/konfa_wroclaw_na%20www.png

sasakawa copy

jeden procent

raporty red

raporty red

zorganizuj pokaz filmu zielony

iconka zamow publikacje

kobiety mowia www

sasakawa copy

iconka lektury obowiazkowe