Podsumowanie spotkania u Rzecznika Praw Pacjenta - 26.10.2020 r.

Przedstawicielki Fundacji na spotkaniu z zespołem Rzecznika Praw Pacjenta

 

W poniedziałek 26 października przedstawicieli Fundacji spotkały się się z zespołem Rzecznika Praw Pacjenta. Podczas niemal dwugodzinnego spotkania poruszono szereg tematów związanych z opieką okołoporodową w Polsce, w kontekście epidemi i procedur z tym związanych. 

1.  Zwróciłyśmy uwagę zespołu RPP na problem braku możliwości kontaktu rodziców wcześniaków z dziećmi pozostającymi na oddziałach neonatologicznych (w tej sprawie ostatnio złożyłyśmy petycję do Ministra Zdrowia - zobacz tutaj. Podkreśliłyśmy, że rodzice wcześniaków powinni być traktowani jako część zespołu medycznego, zwróciłyśmy również uwagę na dramatyczną sytuację w CZMP oraz w Poznaniu. Zachęciłyśmy RPP do wypracowania wspólnie z Rzecznikiem Praw Obywatelskich oraz Rzecznikiem Praw Dziecka jednolitego stanowiska. Ponadto zasugerowałyśmy, aby wprowadzić odpowiednie zmiany legislacyjne tak, aby zapewnić, że prawa dzieci i ich rodziców będą w tym zakresie przestrzegane.

2. Podniosłyśmy również kwestię, z którą coraz częściej zgłaszają się do nas kobiety. Z Waszych skarg wynika, że w przypadku pozytywnego wyniku testu na obecność wirusa COVID-19, matkom odmawia się prawa do zabrania ich nowonarodzonych dzieci do domu z dniem ich wypisu ze szpitala. Dyrektor departamentu prawnego wskazał, że w tym zakresie do biura Rzecznika nie wpłynęły żadne skargi i zobowiązał się przeanalizować sytuację.

3. Rozmawialiśmy o porodach rodzinnych i kangurowaniu po cesarskim cięciu (również przez ojców) w dobie epidemii. Biuro RPP podzieliło stanowisko Fundacji, że wszędzie tam, gdzie jest to możliwe (poprzez zagwarantowanie odpowiednich warunków lokalowych) szpitale powinny umożliwiać porody rodzinne oraz kangurowanie. W tym zakresie wciąż aktualne są zalecenia Ministerstwa Zdrowia z kwietnia 2020 r. <LINK>. Jednocześnie przedstawiciele biura RPP podkreślili, że część szpitali nie jest w stanie przeprowadzać porodów rodzinnych zgodnie z wydanymi zaleceniami, a część z nich na podstawie decyzji odpowiednich wojewodów nie może tego robić. W przypadkach gdy przeprowadzenie porodów rodzinnych jest uniemożliwione bez odpowiednich podstaw, RPP może wydać decyzję dotyczącą zbiorowego naruszenia praw pacjenta i działania w tym kierunku są już podejmowane. 

4. Podczas spotkania odniosłyśmy się do konieczności zagwarantowania kobietom po poronieniach bądź śmierci nowonarodzonego dziecka opieki i towarzystwa osób bliskich. Podkreśliłyśmy, że jest to niezbędne w celu zapewnienia kobiecie po stracie odpowiedniego wsparcia psychicznego i umożliwienie przeżycia w godny sposób życiowej tragedii. Biuro Rzecznika wskazało, że nie napłynęły do nich żadne skargi związane z takimi sytuacjami, jednocześnie postara się wypracować stanowisko w tym zakresie

5. Na nasz wniosek, biuro Rzecznika Praw Pacjenta obiecało przyjrzeć się sprawie czasowego likwidowania kolejnych oddziałów ginekologiczno-położniczych w związku z przekształcaniem szpitali w placówki jednoimienne. Podkreśliłyśmy, że obecnie szczególnie trudna sytuacja jest we Wrocławiu i okolicach. Przedstawiciele RPP przyznali, że sprawa ta jest im znana i na bieżąco monitorują sytuację.

6. Poruszyłyśmy również problem uzyskiwania przez kobiety różnych (czasami sprzecznych) informacji od pracowników biura RPP. Fundacja wyszła z propozycją przeprowadzenia wspólnego szkolenia dla pracowników biura i Fundacji, tak aby w bardziej efektywny sposób odpowiadać na zapytania i skargi kobiet.

Z rozmowy z przedstawicielami Biura Rzecznika Praw Pacjenta jasno wynika, że aby mógł on efektywnie bronić praw pacjenta konieczne jest zgłaszanie naruszeń. Jeśli zatem doświadczyłaś nieprawidłowości w trakcie pobytu w szpitalu skorzystaj ze wzoru skargi do Rzecznika Praw Pacjenta dostępnego na naszej stronie internetowej i zgłoś naruszenie! 

 

W spotkaniu uczestniczyli:

ze strony Biura Rzecznika Praw Pacjenta

-   Marzanna Bieńkowska za-ca Dyrektora DDK

-   Paweł Grzesiewski Dyrektor DPR

-   Joanna Niewiadomska – główny specjalista DDK

 

ze strony Fundacji

-   Joanna Pietrusiewicz – Prezes Fundacji

-   Dominika Kuźnicka - Błaszkowska  – prawniczka Fundacji 

Notatkę sporządziła Dominika Kuźnicka - Błaszkowska

 

 Potrzebujemy Waszego wsparcia, aby być niezależne i patrzeć instytucjom i władzy na ręce, sprawdzać 400 porodówek, interweniować, dawać Wam wsparcie i dostarczać informacji. Teraz, w okresie pandemii musimy być silne i skuteczne, prężnie działać dla Was i zmieniać porodówki. Jak możecie wspierać nasze działania?

☕️kawą czyli przekazując Fundacji raz w miesiącu darowiznę nr konta: 79 1560 0013 2353 7811 8000 0001,  https://gdzierodzic.info/wspieram/ 

możesz wesprzeć darowizną naszą zbiórkę "Na pomoc  matkom"   www.facebook.com/donate/567155160902294/ 

organizując zbiórkę na Facebooku z okazji narodzin dziecka lub swoich urodzin

www.facebook.com/fundacjarodzicpoludzku/fundraisers/ 

przekazując raz w roku 1% swojego podatku KRS: 0000 150 773

Jeżeli to w jakich warunkach rodzą się dzieci w Polsce, a kobiety zostają matkami jest dla Ciebie ważne, dorzuć cegiełkę, wpływaj na zmiany!

 

tort

sasakawa copy

GRI

sasakawa copy

https://www.rodzicpoludzku.pl/dokumenty/aktualnosci/15102019/konfa_wroclaw_na%20www.png

sasakawa copy

jeden procent

raporty red

raporty red

zorganizuj pokaz filmu zielony

iconka zamow publikacje

kobiety mowia www

sasakawa copy

iconka lektury obowiazkowe