Maseczki podczas porodu - jesienna aktualizacja

Pandemia Covid – 19 trwa  od wielu miesięcy. Przez ten czas Fundacja Rodzić po Ludzku udziela wsparcia kobietom w zakresie opieki okołoporodowej. Pomimo szeregu pism, stanowisk i sprzeciwów, które wystosowaliśmy, wygląda na to, że nasza pomoc jest nadal potrzebna. W chwili obecnej po raz kolejny znajdujemy się w innym reżimie prawnym i sanitarnym niż jeszcze kilka tygodni temu. 

Od soboty 10 października obowiązuje nowe Rozporządzenie Ministra Zdrowia, które zmienia zasady dotyczące zakrywania ust i nosa.  Ponownie wprowadzono obowiązek powszechnego noszenia maseczek w miejscach publicznych. Rozporządzenie nie precyzuje jednak, czy taki obowiązek funkcjonuje również na salach porodowych.

Paragraf 27 Rozporządzenia nakłada obowiązek zasłaniania ust i nosa w „miejscach ogólnodostępnych taki jak…” . § 27 pkt. 3 lit. c wskazuje również na obowiązek zasłaniania nosa i ust  w obiektach opieki zdrowotnej, jednak sala porodowa nie jest miejscem ogólnodostępnym. W ocenie Fundacji noszenie maseczki w trakcie porodu może prowadzić do zagrożenia życia kobiety oraz jej dziecka.  Nasze stanowisko jest zgodnie z opinią Ministerstwa Zdrowia, które zostało wyrażonymi po naszej interwencji.

W odpowiedzi na pytanie Fundacji z kwietnia 2020 r., Minister Zdrowia w piśmie z dnia 28 kwietnia 2020 roku wskazywał, że zgodnie ze stanowiskiem konsultanta krajowego w dziedzinie położnictwa i  ginekologii z dnia 27 kwietnia 2020 r., w przypadku indywidualnej sali porodowej kobieta rodząca w I, II lub III okresie porodu może przebywać bez maski ochronnej. Wyjątek stanowią rodzące w trakcie kwarantanny lub izolacji.

Jako Fundacja stoimy na stanowisku, że zalecenia zawarte w piśmie Ministerstwa Zdrowia z kwietnia 2020 r. pozostają aktualne, a na sali porodowej nie ma obowiązku zakładania maseczki. 

Jeśli zatem Wasz szpital wymaga od Was maseczki również w trakcie porodu, pamiętajcie, że nie musicie się na to zgadzać! 

Co możecie zrobić?

1. Warto już wcześniej w planie porodu zaznaczyć, że chcecie rodzić bez maseczki ochronnej, a jeśli personel na Was naciska, żądajcie wpisu do dokumentacji medycznej odmowy personelu/ dokonania odpowiedniej wzmianki w dokumentacji medycznej.

2. Żądajcie  od szpitala wskazania na piśmie podstawy prawnej dla obowiązku noszenia maseczki na sali porodowej. 

3. Pamiętajcie, że warto takie nieprawidłowości zgłaszać Rzecznikowi Praw Pacjenta i dyrekcji szpitala. Zachęcamy do skorzystania w tym celu z formularzy przygotowanych przez Fundację.

 

Skarga do Rzecznika Praw Pacjenta - https://www.rodzicpoludzku.pl/o-fundacji/interwencje2/1441-szablon-skargi-do-rpp-oraz-rpo-2.html 

Skarga do Dyrekcji Szpitala - https://gdzierodzic.info/zglos-naruszenie/ 

Data publikacji: 24.11.2020 r.

Potrzebujemy Waszego wsparcia, aby być niezależne i patrzeć instytucjom i władzy na ręce, sprawdzać 400 porodówek, interweniować, dawać Wam wsparcie i dostarczać informacji. Teraz, w okresie pandemii musimy być silne i skuteczne, prężnie działać dla Was i zmieniać porodówki. Jak możecie wspierać nasze działania?

☕️kawą czyli przekazując Fundacji raz w miesiącu darowiznę nr konta: 79 1560 0013 2353 7811 8000 0001,  https://gdzierodzic.info/wspieram/ 

możesz wesprzeć darowizną naszą zbiórkę "Na pomoc  matkom"   www.facebook.com/donate/567155160902294/ 

organizując zbiórkę na Facebooku z okazji narodzin dziecka lub swoich urodzin

www.facebook.com/fundacjarodzicpoludzku/fundraisers/ 

przekazując raz w roku 1% swojego podatku KRS: 0000 150 773

Jeżeli to w jakich warunkach rodzą się dzieci w Polsce, a kobiety zostają matkami jest dla Ciebie ważne, dorzuć cegiełkę, wpływaj na zmiany!

 tort