Nagrody i wyróżnienia

Nagroda Stowarzyszenia Grupy Roboczej na Rzecz Innowacji w Ochronie Zdrowia "Innowacje dla Zdrowia" 2014 za portal www.GdzieRodzic.info


Celem konkursu jest promowanie innowacyjności w ochronie zdrowia w Polsce. Do konkursu zaproszeni zostali autorzy innowacyjnych koncepcji, działań i produktów, a także instytucje implementujące nowoczesne technologie medyczne na polskim rynku do przesyłania zgłoszeń w następujących kategoriach:
Edukacja i aktywizacja pacjentów; Profilaktyka; Zarządzanie placówkami opieki zdrowotnej; Innowacyjne leki; Innowacyjne technologie medyczne; Rehabilitacja.

Nagroda Fundacji Sasakawy
 
W trakcie odbywającej się w Genewie w 2014 r., 136. sesji Rady Wykonawczej Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) przyznano nagrodę dla Fundacji Rodzić po Ludzku, ufundowaną przez Fundację Sasakawy za szczególny wkład w rozwój działań na rzecz poprawy zdrowia.
 
Nagroda Fundacji Sasakawy - The Sasakawa Health Prize przyznawana jest corocznie dla osób lub instytucji za szczególny wkład w rozwój działań na rzecz poprawy zdrowia, w tym prac w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej. Nagroda opiewa na sumę 40.000 USD. Kandydatura Fundacji Rodzić po Ludzku była jedną z dziesięciu rozpatrywanych przez fundatorów.


Panel selekcyjny nagrody docenił działalność Fundacji w zakresie prac nad poprawą jakości opieki okołoporodowej, a także uświadamiania kobiet na temat przysługujących im praw, w tym prawa do wyrażania swoich potrzeb. Jak podkreślono w uzasadnieniu Fundacja otrzymaną nagrodę ma przeznaczyć na rozbudowę portalu www.GdzieRodzic.info.  Celem Fundacji Rodzić po Ludzku jest zapewnienie, aby każda kobieta mogła urodzić swoje dziecko w godnych warunkach, otoczona szacunkiem oraz troskliwą i uważną opieką ze strony personelu, przy wsparciu bliskich jej osób.

Oficjalna ceremonia wręczenia obydwu nagród odbędzie się w maju br. podczas dorocznej sesji Światowego Zgromadzenia Zdrowia, najwyższego organu decyzyjnego w strukturze WHO.

Więcej o ceremonii wręczenia nagrody

Nagroda "Pro publico bono"
 
11 listopada 1999 r. Fundacja Rodzić po Ludzku z rąk Przewodniczącego Rady Ministrów Jerzego Buzka otrzymała wyróżnienie przyznane przez Kapitułę Konkursu na Inicjatywę Obywatelską Dziesięciolecia 1989-1999 "za najwspanialsze inicjatywy podejmowane przez Obywateli w duchu służby dobru wspólnemu".

"Parasol szczęścia"

Redakcja miesięcznika "Twoje dziecko" w 2000 r. przyznała Fundacji Rodzić po Ludzku nagrodę "Parasol Szczęścia" - "za konsekwencję i rozmach w prowadzeniu wielkiej akcji, która przywraca prawo do godnych narodzin i dokonuje rewolucyjnych zmian w polskim położnictwie".


Medal Św. Jerzego

18 maja 2008 r. Anna Otffinowska, Prezeska Fundacji Rodzić po Ludzku, otrzymała "za walkę ze smokiem nieczułości" z rąk redaktora naczelnego Tygodnika Powszechnego", ks. Adama Bonieckiego. Medal św. Jerzego, jest prestiżową nagrodą przyznawaną od 1993 r. za "zmagania ze złem i uparte budowanie dobra w życiu społecznym". Więcej...


Nagroda św. Kamila

10 lutego 2010 r. Fundacja Rodzić po Ludzku otrzymała Nagrodę Św. Kamila w kategorii "instytucje, stowarzyszenia i organizacje będące wzorem opieki nad chorymi i ich rodzinami"  za "wieloletnią działalność, nacechowaną determinacją w dążeniu do poprawy sytuacji rodzących matek i ich dzieci oraz za podjęte w tym celu społeczne akcje edukacyjne".

Honorowy Złoty Czepek

14 maja w 2010 r. Anna Otffinowska, Prezeska Fundacji Rodzić po Ludzku, otrzymała od Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych Honorowy Złoty Czepek "za działalność na rzecz środowiska pielęgniarek i położnych"

 

sasakawa copy

GRI

sasakawa copy

https://www.rodzicpoludzku.pl/dokumenty/aktualnosci/15102019/konfa_wroclaw_na%20www.png

sasakawa copy

jeden procent

raporty red

raporty red

zorganizuj pokaz filmu zielony

iconka zamow publikacje

kobiety mowia www

sasakawa copy

iconka lektury obowiazkowe