Co to jest Plan Porodu?

Tagi: plan porodu | poród | poród aktywny | prawa pacjenta | standard opieki okołoporodowej

Plan Porodu to rodzaj dokumentu, w którym kobieta zawiera wszystkie swoje oczekiwania wobec porodu. W myśl obowiązujących od 20 września 2012 r. Standardów Opieki Okołoporodowej (Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem Dz.U.12.1100), taki plan powinnaś opracować wspólnie z lekarzem prowadzącym ciążę lub położną.

Z Twoim Planem Porodu powinien zapoznać się personel medyczny w momencie przyjęcia cię na oddział, gdy rozpocznie się poród. Jeżeli z powodów medycznych lub organizacyjnych opieka ta będzie odbiegać od zapisów w Twoim Planie Porodu, powinnaś zostać szczegółowo o tym poinformowana. Warto, abyś jeszcze przed porodem zgłosiła się do wybranego szpitala i zorientowała, czy Twoje oczekiwania zawarte w Planie Porodu będą respektowane. Jeśli w danym szpitalu wiele procedur odbiega od tego, co zaleca się w Standardach Opieki Okołoporodowej, możesz napisać skargę do dyrekcji szpitala, lub zgłosić do Departamentu Matki i Dziecka w MZ, lub Rzecznika Praw Pacjenta. Zastanów się także, czy inny szpital nie spełni lepiej Twoich oczekiwań.

sasakawa copy

GRI

sasakawa copy

https://www.rodzicpoludzku.pl/dokumenty/aktualnosci/15102019/konfa_wroclaw_na%20www.png

sasakawa copy

jeden procent

raporty red

raporty red

zorganizuj pokaz filmu zielony

iconka zamow publikacje

kobiety mowia www

sasakawa copy

iconka lektury obowiazkowe