Jak opracować Plan Porodu?

Tagi: plan porodu | poród | prawa pacjenta | przygotowanie | standard opieki okołoporodowej

W pierwszej chwili zebranie wszystkich oczekiwań i wyrażenie ich na piśmie może być dla Ciebie trudne. Możesz się też zastanawiać, na ile Twoje oczekiwania mogą być istotne dla personelu, który skoncentrowany będzie przede wszystkim na medycznych aspektach opieki nad Tobą i dzieckiem. Pomyśl o Planie Porodu jak o liście do personelu medycznego, czyli osób, które będą Ci towarzyszyły w jednym z najważniejszych momentów Twojego życia.

W liście tym w sposób otwarty przedstawiasz personelowi medycznemu swoje pragnienia odnośnie przebiegu porodu. Powinnaś też wziąć pod uwagę, że poród nie zawsze przebiega zgodnie z planem. Plan porodu nie może być dokumentem, który wiąże personelowi ręce. Osoba sprawująca nad Tobą opiekę może zaproponować działania czy zabiegi, niekoniecznie zgodnie z tym, co napisałaś w Planie Porodu, ale adekwatne do konkretnej sytuacji Twojej i Dziecka i do przebiegu porodu. Oczywiście, zawsze masz prawo do pełnej informacji i wyrażania świadomej zgody lub odmowy na interwencje medyczne.

Plan Porodu możesz zacząć, zwracając się bezpośrednio do osób z personelu medycznego. Przykład:

Szanowni Państwo,

Napisałam ten Plan Porodu, by przekazać Państwu moje oczekiwania związane z porodem. Będę wdzięczna, jeśli sprawując opiekę nade mną i moim dzieckiem weźmiecie ten plan pod uwagę. Rozumiem, że podczas porodu może okazać się, że niektórych punktów z mojego Planu Porodu nie można zrealizować. W takiej sytuacji chciałabym prosić o pełną informację i mieć możliwość analizy sytuacji i podejmowania decyzji.

Anna Malinowska

Skorzystaj z Kreatora Planu Porodu

sasakawa copy

GRI

sasakawa copy

https://www.rodzicpoludzku.pl/dokumenty/aktualnosci/15102019/konfa_wroclaw_na%20www.png

sasakawa copy

jeden procent

raporty red

raporty red

zorganizuj pokaz filmu zielony

iconka zamow publikacje

kobiety mowia www

sasakawa copy

iconka lektury obowiazkowe