Plan porodu

 

 • Tekst wprowadzający

 • Oczekiwania wobec miejsca/warunków porodu

 • Osoba towarzysząca/osoby obecne podczas porodu

 • Przygotowanie do porodu

 • Poród

 • Pierwszy okres porodu

 • Drugi okres porodu

 • Łagodzenie bólu porodowego

 • Nacięcie/ochrona krocza

 • Wywołanie/stymulacja porodu

 • Cesarskie cięcie

 • Po porodzie

 • Trzeci okres porodu

 • Na oddziale położniczym

 • Szczepienia

 • Ważne informacje dodatkowe

* Wersja do wydrukowania otworzy się w nowym oknie. Jeśli zauważysz jakieś błedy możesz wócić do tej strony i nanieść poprawki. Uwaga! Po zamknięciu tego okna nie będzie można odtworzyć danych wpisanych do formularza.

sasakawa copy

GRI

sasakawa copy

https://www.rodzicpoludzku.pl/dokumenty/aktualnosci/15102019/konfa_wroclaw_na%20www.png

sasakawa copy

jeden procent

raporty red

raporty red

zorganizuj pokaz filmu zielony

iconka zamow publikacje

kobiety mowia www

sasakawa copy

iconka lektury obowiazkowe