Poród w domu

Poród w domu - czy to legalne?

Choć jeszcze w czasach powojennych w Polsce znaczny odsetek dzieci przychodził na świat w domu, dziś wielu osobom taki pomysł nie mieści się w głowie. Większość osób decyzję o porodzie w domu ocenia jako nieodpowiedzialną, jako niepotrzebne ryzykowanie zdrowiem i życiem matki i dziecka. Na ile takie przekonanie ma rzetelne podstawy, a na ile opiera się jedynie na stereotypowych opiniach i negatywnych ocenach środowiska medycznego?

Czytaj więcej: Poród w domu - czy to legalne?

Czy to bezpieczne?

Podstawową kwestią powstrzymującą kobiety przed myślą o urodzeniu w domu jest przekonanie, że w czasie porodu nigdzie nie będą bardziej bezpieczne niż w szpitalu. Lekarze przekonują, że poród to proces tak dynamiczny, że w żadnym momencie nie można zagwarantować, że przebiegająca prawidłowo fizjologicznie akcja, nie przerodzi się w poważną, zagrażającą życiu bądź zdrowiu matki lub dziecka, patologię. Taka "propaganda", powtarzana już od wielu lat, skutecznie zniechęca znakomitą większość kobiet w ciąży niskiego ryzyka do planowania porodu w domu. Mimo wielkiego lęku przed szpitalem i medykalizacją porodu kobiety decydują się tam rodzić, tłumacząc sobie, że najważniejsze jest dla nich bezpieczeństwo - przede wszystkim dziecka, ale także ich własne. Czy słusznie przedstawia się porody szpitalne jako tak bezpieczne, a domowe jako tak ryzykowne?

Czytaj więcej: Czy to bezpieczne?

Dlaczego w domu?

W opiece zdrowotnej od wielu lat nie obowiązuje już rejonizacja, więc każda kobieta może dowolnie wybrać szpital, w którym chce rodzić. Dodatkowo, w wielu szpitalach można zawrzeć umowę z wybraną położną. Czy to nie powinno każdej kobiecie zapewnić wystarczającego komfortu? Co takiego jest w porodzie domowym, że kobiety decydują się wziąć na siebie odpowiedzialność za pomyślny przebieg swojego porodu i urodzić w domu, z dala od dającej poczucie bezpieczeństwa aparatury medycznej i sali operacyjnej?

Czytaj więcej: Dlaczego w domu?

Dla kogo poród domowy i jak się do niego przygotować?

Poród domowy nie jest rozwiązaniem dla każdego.
Po pierwsze, będzie on właściwy jedynie dla kobiety, która czuje się przekonana do takiego rozwiązania i jest gotowa wziąć na siebie odpowiedzialność związaną z takim wyborem. Dom jest tylko wtedy bezpiecznym miejscem do porodu, gdy kobieta sama czuje się tam w czasie porodu bezpiecznie. Również inne osoby, które mają być obecne przy porodzie (położna bądź lekarz, mąż bądź inna osoba mająca wspierać rodzącą) powinny czuć się z tą decyzją pewnie i komfortowo. Brak przekonania o bezpieczeństwie i wiary w możliwość samodzielnego urodzenia dziecka może być przyczyną zahamowania akcji porodowej.

Czytaj więcej: Dla kogo poród domowy i jak się do niego przygotować?

Jak znaleźć położną?

Dotarcie do położnej, która przyjmuje porody domowe nie zawsze jest łatwe.

Czytaj więcej: Jak znaleźć położną?

Czego potrzeba do porodu domowego?

Wbrew potocznemu wyobrażeniu - niewiele. Opinie o tym, że do porodu trzeba zwinąć dywany, zdjąć zasłony, zafoliować całe mieszkanie i przygotować ogromne ilości wrzątku można włożyć między bajki.

Czytaj więcej: Czego potrzeba do porodu domowego?

Czego możesz oczekiwać od położnej i jak przebiega poród domowy?

W porodzie domowym rola położnej sprowadza się przede wszystkim do czujnej obserwacji przebiegu porodu oraz udzielania wsparcia rodzącej kobiecie. Dlatego najważniejsze jest by położna była osobą właściwie przygotowaną zarówno merytorycznie (duża wiedza o fizjologii porodu oraz doskonała znajomość wszelkich symptomów mogących wskazywać na nieprawidłowy przebieg porodu), jak i mentalnie (głębokie przekonanie, że poród fizjologiczny nie wymaga żadnych interwencji, wiara w możliwości rodzącej, zaufanie do siebie, spokój).

Czytaj więcej: Czego możesz oczekiwać od położnej i jak przebiega poród domowy?

Kiedy jednak trzeba do szpitala?

Nie każdy poród może się bezpiecznie odbyć w domu. Czasem już w czasie ciąży zdarza się coś, co sprawia, że poród domowy przestaje być w danym przypadku bezpiecznym rozwiązaniem. Może być to cukrzyca, nadciśnienie, cholestaza, nieprawidłowe położenie płodu, czy inne powikłanie, które powoduje, że kobieta i dziecko mogą w okresie okołoporodowym wymagać szczególnego nadzoru i szczególnych środków ostrożności.

Czytaj więcej: Kiedy jednak trzeba do szpitala?

Formalności poporodowe

Na szczęśliwym urodzeniu dziecka i łożyska nie kończą się jeszcze działania związane z narodzinami nowego człowieka. Ze względu na to, że polski system opieki nie jest przygotowany na odbycie porodu w domu, nie istnieją przepisy wprost odnoszące się do tej sytuacji, ani gotowe procedury.

Czytaj więcej: Formalności poporodowe

Gdzie szukać informacji i wsparcia?

By odpowiedzialnie podjąć decyzję o porodzie w domu, trzeba mieć dostęp do wielu informacji.

Czytaj więcej: Gdzie szukać informacji i wsparcia?

sasakawa copy

GRI

sasakawa copy

jeden procent

raporty red

raporty red

zorganizuj pokaz filmu zielony

iconka zamow publikacje

kobiety mowia www

sasakawa copy

iconka lektury obowiazkowe